Udržitelné podnikání je cesta budoucnosti. Pomoci může i umělá inteligence

18. 12. 2022
Muž v obleku

Trendem současnosti jsou investice do firem, které se chovají společensky a ekologicky zodpovědně. ESG skóre ovlivňuje celá řada faktorů a je proměnlivé v čase. Bohužel řada společností se snaží svůj obraz uměle vylepšovat, mluvíme pak o tzv. greenwashingu. Právě greenwashing umí automatizovaně kontrolovat umělá inteligence.

Podle průzkumu Svazu průmyslu a dopravy z přelomu května a června tohoto roku mezi stovkou firem se 87 procent z nich udržitelnosti už aktivně věnuje. Do budoucna nebudou mít ani na výběr. Regulace totiž nastavuje jasná pravidla nefinančního reportingu. Neobstojí ty, které se nebudou chovat zodpovědně k přírodě, společnosti a jejich fungování nebude transparentní.

„Dnes je tu i jasná vazba na finance, kdy banky poskytují lepší podmínky firmám s jasnými cíli a výsledky v oblasti ESG. A objevují se i první klienti, kteří u svých dodavatelů hledí nejen na kvalitu a cenu služeb, ale i na odpovědnost podnikání vyjádřenou právě formou ESG cílů,“, řekl již dříve Ecoistovi Rostislav Čáp ze společnosti Veolia.

Televize udržitelnosti

Přes 20 moderovaných rozhovorů a diskuzí s více než 60 osobnostmi. To přináší nový projekt Udržitelné firmy 2022 na platformě online TV kanálu Tvize, jehož je Ecoista mediálním partnerem. Cílem projektu je vytvořit dlouhodobou diskuzní platformu pro sdílení poznatků a zkušeností z oblastí udržitelného rozvoje, cirkulární ekonomiky a šetrného přístupu k životnímu prostředí.

„Dáváme prostor pro potřebnou diskuzi mezi odborníky z firem, neziskových organizací, akademického světa a státní správy, kteří mají možnost se setkat a diskutovat o současném a budoucím přístupu firem k celospolečenským problémům jak v oblastech environmentální problematiky, tak i v otázkách společenské odpovědnosti firem,“ přibližuje projekt jeho zakladatel a ředitel Bonafide Group René Hradecký.

Všechny epizody je možné zdarma zhlédnout na webu Tvize, stejně tak jako na platformě Youtube, Vimeo, Stream nebo v audio podcastových aplikacích.

S odhalováním rizikovosti investice pomůže umělá inteligence

Určování ESG skóre je především o datech a informacích, na základě kterých se vytváří výsledný reporting o společnosti. Čím vyšší skóre společnost má, tím je pro investory atraktivnější. Ne vždy jsou však informace pravdivé nebo se objevují informace a události nové, které vylepšují realitu či zachytí informace o problémech společností, včetně podvodů. S ESG se zrodil tzv. greenwashing.

Jak konkrétně pomáhá umělá inteligence v tomto případě? Společnost, která chce toto řešení využít, si vytvoří seznam společností nebo fondů, které chce kontrolovat. Softwaroví roboti se pak vydají do světa a neúnavně hledají informace v obrovském množství veřejných dokumentů. Ty si následně přečtou a umí automaticky identifikovat rizikové faktory, na které upozorní.

Důvěřuj, ale prověřuj. Tak se přesně dá definovat naše řešení. Společnostem, které zodpovědně investují, nestačí jen informace o ESG skóre, kterou koupí od ESG providerů za hodně peněz. Samy musí předcházet možným rizikům, tedy greenwashingu, a vyvarovat se tak reálným, mnohdy fatálním následkům v hrozícím finančním postihu,“ říká Jan Vlk ze společnosti BotX.

Text: Filip Brož 
Foto: ABBBA Consulting 
Zdroj: abbba.cz, tvize.cz, spcr.cz