Výrobce hardwaru Trust chce Evropu předběhnout o dvacet let

19. 9. 2022
Chladící podložka

Výrobce hardwaru Trust si za své snahy vedoucí k nižší ekologické stopě odnesl ocenění organizace EcoVadis, která společenskou odpovědnost (ESG) firem hodnotí. Kromě jiného se Trustu podařilo snížit spotřebu obalových materiálů o 34 % a nahradit až 36 % plastů za recyklovatelné kartony.

Podepsáním „Zelené dohody“ pro Evropu se většina členů EU připojila ke společnému cíli – osvobodit se od závislosti na fosilních palivech a dosáhnout nulových emisí znečisťujících životní prostředí. Tento vzdálený cíl má ale i své milníky, kdy by do roku 2030 společnosti napříč všemi průmyslovými odvětvími měly své emise snížit „alespoň“ o 55 procent.

„Na rozdíl od velkých energetických společností musí výrobci hardwaru a elektroniky nad snížením emisí uvažovat trochu z jiného úhlu. V Trustu jsme napnuli síly směrem ke snížení spotřeby obalových materiálů a optimalizaci logistiky, což meziročně vedlo k třetinové redukci naší uhlíkové stopy,“ vysvětluje Allard Boer, finanční ředitel společnosti Trust.

Nizozemská firma Trust, založená v roce 1983, který se zaměřuje na výrobu praktických digitálních doplňků pro stolní počítače, notebooky, tablety a smartfony, má v plánu dosáhnout uhlíkové neutrality už v roce 2030, čímž chce předběhnut evropské směrnice o 20 let.

Za své aktivity získal Trust stříbrnou medaili od EcoVadis, mezinárodní společnosti, která je považována za celosvětově nejdůvěryhodnějšího poskytovatele hodnocení udržitelnosti podniků. Organizace hodnotí firmy směřující k udržitelnosti i naplňování dalších ESG cílů týkajících se problematiky pracovních a lidských práv, etiky a udržitelného zadávání veřejných zakázek.

Text: Filip Brož 
Zdroj: TZ Trust
Foto: Trust Exto