Třídění odpadu aneb Co kam patří?

19. 10. 2022
Třídění odpadu, konkrétně plastů, hliníku a papíru

Když si prohlédnete statistiky ohledně třídění odpadu po Evropě, uvidíte Českou republiku, která se už několik let může chlubit velmi dobrými výsledky. Snad každý z nás ví, že plasty patří do žlutého kontejneru, papír zas do modrého a tak dále. Možná je ale před vámi větší úklid nebo máte doma zrovna kus odpadu, se kterým si nevíte rady. V takovém případě je pro vás tento článek jako stvořený.

Čtěte a dále a dozvíte se, jak vytřídit méně častý odpad, nebo jaký odpad do recyklačních kontejnerů naopak nepatří.

Proč třídit?

Recyklace neboli třídění odpadu je jedním ze způsobů, jak zmírnit dopad lidské činnosti a produkce na životní prostředí. Schopnost zpracovat starý materiál zpět na nový nám umožňuje produkovat méně nových surovin, jako jsou plast, sklo a papír. Zejména plast je ve volné přírodě prakticky nerozložitelný, a proto může představovat velké riziko pro čistotu a zdraví přírody kolem nás. Samotná výroba těchto surovin také představuje ekologickou zátěž.
Díky tomu, že třídíme, pomáháme udržovat přírodu okolo nás čistou a zdravou nejen pro příští generace.

Barevné kontejnery: jistota za humny

Zdaleka nejčastějším a nejjistějším způsobem, jak roztřídit svůj odpad k další recyklaci, jsou barevné recyklační kontejnery. Ty jsou určené pro třídění plastů, papíru a skla, ale také pro třídění nápojových kartonů a kovu. Připomeňte si, co do kontejnerů patří. Téměř vše, co do těchto kontejnerů nepatří, můžete vyhodit do směsného odpadu či zavézt na sběrný dvůr.

Žlutý kontejner – plasty

Pro třídění plastů, jak je všeobecně známo, slouží žluté recyklační kontejnery. Plasty zabírají ze všeho odpadu největší objem, proto plastové obaly co nejvíce sešlápněte či zmačkejte. V některých městech se do žlutých kontejnerů mohou házet i nápojové kartony či plechový odpad, to zkontrolujte na polepu kontejneru. Mezi plastový odpad, který se může recyklovat, patří:

 • Plastové fólie
 • Sešlápnuté PET lahve
 • Plastové sáčky a tašky
 • Obaly od kosmetiky, pracích a čistících prostředků
 • Kelímky od jogurtů nebo od jiných mléčných výrobků
 • Obaly od CD nosičů a jiné plastové výrobky
 • Pěnový polystyren po menších kusech

Následující věci do žlutého kontejneru naopak nepatří. Dozvíte se také, kam je můžete odvézt k bezpečné likvidaci

 • Obaly znečištěné zbytky potravin
 • Obaly od žíravin nebo jiných nebezpečných látek – patří na sběrný dvůr či do nebezpečného odpadu
 • Podlahové krytiny a novodurové trubky – patří na sběrný dvůr
 • Molitan – Kam vyhodit molitan? V menším množství do popelnice na směsný odpad, ve větším množství do sběrného dvora.

Modrý kontejner – papír

Do modrého kontejneru vyhazujte vždy papírový odpad. Předtím, než do modré popelnice vyhodíte nějaký kus papírového odpadu, přesvědčte se, že jeho součástí nejsou plasty. Většina nápojových kelímků, brček a obalů od sladkostí ve skutečnosti obsahuje plasty.

Do modrého kontejneru patří:

 • Jakékoliv tiskoviny (časopisy, dokumenty, knihy bez vazby, sešity)
 • Lepenka, lepenkové krabice
 • Papírové obaly (obálky, krabičky, …), nevadí plastová fóliová okénka ani kancelářské sponky.

Do modrého kontejneru nepatří:

 • Celé svazky knih
 • Mastný, uhlový nebo jinak znečištěný papír
 • Termopapír (účtenky)
 • Použité dětské pleny – patří do směsi

Zelený kontejner – sklo

Kontejner na třídění skla může být buď zelený (na barevné nebo smíšené sklo), nebo bílý (na čiré sklo), někdy narazíte na dvojí, bílozelený kontejner.

Co do skla patří:

 • Do zeleného kontejneru: láhve od vína a jiných nápojů, lahvičky od léků (bez uzávěru), tabulové sklo z oken a dveří
 • Do bílého kontejneru: čiré sklo, rozbité sklenice, sklenice od kečupů, marmelád atp.

Co do skla nepatří:

 • Keramika a porcelán (vyhazujte do směsného odpadu)
 • Žárovky (patří do směsi)
 • Zářivky (patří na sběrný dvůr)
 • Zrcadla
 • Autosklo
 • Drátové sklo
 • Pokovené sklo
 • Varné a laboratorní sklo, sklokeramika

Oranžový kontejner – nápojové kartony

Do oranžového kontejneru patří všechny nápojové kartony typu tetrapak. Tyto kartony jsou vyrobené ze 4 složek a musí se recyklovat na speciální lince. V tetrapacích v domácnosti nejčastěji najdete mléko, smetanu, džusy, jiné nealkoholické nápoje a krabicové víno. Krabice před vhozením do popelnice vždy sešlápněte.

Šedý kontejner – kovy

Všechen kovový odpad z domácnosti můžete vyhodit do šedého kontejneru. Patří do něj cokoliv kovového, co se vejde skrz vhazovací otvor:

 • Plechovky
 • Hřebíky, šrouby, sponky
 • Alobal
 • Atd.

Do šedé popelnice naopak nepatří:

 • Plechovky od nebezpečných látek (patří do nebezpečného odpadu)
 • Vysloužilá elektronika (patří na sběrný dvůr)
 • Trubky, roury, plechy (patří na sběrný dvůr)
 • Hrnce, vany, kola atd. (patří na sběrný dvůr)

Kam vyhodit CD a DVD disky a kazety?

CD a DVD disky si zaslouží recyklaci nejen kvůli kovům, které obsahují. V Česku nabízí zajištění recyklace například firma REMA Systém. Na jejich webových stránkách najdete nejbližší místo, kam je můžete odnést.

Bioodpad

Jedná o všechen rozložitelný, kompostovatelný odpad, například ze zahrady či kuchyně. Patří buď na váš domácí kompost, nebo do hnědých odvětrávaných popelnic, nebo do vaší obcí speciálně zřízených kontejnerů

Velkoobjemový odpad

Kam patří koberec? Nebo jak se zbavit nábytku? Na tyto otázky je odpovědí velkoobjemový odpad. Tento odpad odvezte vždy do sběrného dvora, nebo do příslušného kontejneru, nabízí-li to vaše obec. Pokud například rekonstruujete a očekáváte velké množství velkoobjemového odpadu, objednejte si u specializované firmy přistavení velkého kontejneru.

Nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad a obaly, které jím jsou kontaminované, jsou ze své podstaty nějak nebezpečné lidskému zdraví nebo životnímu prostředí. Patří mezi ně různé barvy a laky, rozpouštědla, žíraviny, léčiva nebo domácí chemikálie. Tyto odpady patří do sběrného dvora.

Text: Jáchym Blabol 
Foto: Shutterstock
Zdroje: 
https://www.jaktridit.cz/cz/trideni/jak-spravne-tridit---dalsi-odpad/nebezpecny-odpad
https://www.svet-svitidel.cz/clanky-detail-jak-spravne-zlikvidovat-urcite-typy-zarovek.htm
Kam vyhodit porcelán, sklo nebo keramiku?
https://www.drsleep.cz/magazin/stara-matrace-ekologicka-likvidace-nebo-darovani-potrebnym.html https://www.chytre-bydleni.cz/harmonie-bydleni/tridime-odpad-kam-patri-molitan-polystyren-alobal-nebo-keramika