Stromy a lidé – Etiopie objektivem Juana Manuela Castra Prieta

23. 2. 2022

V Etiopii jsou lidé více než kde jinde velmi silně spjatí se stromy. Stromy chrání půdu před desertifikací, jsou místem setkání a čilého obchodního ruchu, představují důležitý stavební materiál… Stromy jsou alfa a omega tradičního způsobu života místních etnik, na něž zaměřil hledáček svého fotoaparátu Juan Manuel Castro Prieto.

 

Tradice a zvyky kmenových společenství však výrazně narušila modernita a s tím spojené změny. Současná Etiopie, silně znepokojená tímto stavem, věnuje stromům velkou pozornost: v zemi byla zahájena masivní zalesňovací kampaň, která vyvrcholila 29. července 2019, kdy bylo podle prohlášení etiopské vlády vysázeno během jediného dne 350 miliónů mladých stromků.

Je však nutno prověřit efektivnost této ambiciózní iniciativy, protože většina stromů vysázených během předchozích zalesňovacích kampaní zahynula z důvodu nedostatečné údržby. Zatímco před 50 lety tvořily lesy 40 % plochy této východoafrické země, dnes je zalesněno pouze 15 % krajiny.

Etiopské světlo očima fotografa

Prvotní zájem Juana Manuela Castra Prieta se neupíral ke stromům, ale k lidem, protože mu učaroval životní styl našich dávných předků. Nicméně v hledáčku jeho fotoaparátu se nakonec ocitly stromy. Vedly jej k tomu ekologické důvody, protože mu není lhostejné odlesňování krajiny, a také způsob jeho uměleckého nazírání. „Díky svým tvarům vyzařují stromy zcela jedinečné fluidum,“ tvrdí umělec. Etiopie není pro tohoto fotografa neznámá země. Podnikl sem již řadu cest a tato fotografická reportáž je součástí širšího cyklu, který vznikal v letech 2005 až 2017. „Vztah člověka s prostředím, kde žije, a v tomto případě se stromy, je pro mě zásadní a vysoce inspirující.“

I když komunikace s lidmi, které v Etiopii fotografoval, byla kvůli jazykové bariéře prakticky nemožná, podařilo se mu navázat silný emotivní kontakt na základě upřímného zájmu a empatie: vše potřebné řekly oči, úsměvy a jednoduché věty. „Nejpřekvapivějším zjištěním pro mě byla skutečnost, že sice máme jiné zvyky a odlišný životní styl, ale v jádře jsou tito příslušníci domorodých kmenů stejní jako my, v zásadě se ničím nelišíme.“

Biografie

Juan Manuel Castro Prieto je tak trochu tradicionalista: fotí postaru, pouze na film, a pokud ho zrovna netlačí čas, používá hlavně klasický deskový velkoformátový fotoaparát (20 x 25 cm). Fotografovat začala v roce 1977 a i když se jedná o samouka, dlouho studoval díla „mistrů fotografie“ v knihách a na výstavách.

Dává přednost volné fotografické tvorbě, přičemž si vybírá témata, která jej skutečně zajímají, a fotografie pak nabízí novinám a časopisům. Aby přijal určitou zakázku, vždy má jednu podmínku, která je pro něj naprosto zásadní, a to, že zadané téma ztvární po svém. Protože má rád dlouhodobé projekty, neustále pracuje na několika tématech současně, přičemž některým se věnuje 10, 20, nebo dokonce 40 let…

Jeho fotografie mistrovsky vystihují pomalejší, klidnější a družnější styl života, než je ten náš, a zároveň vyjadřují křehkost světa, kde se do jisté míry zastavil čas.

Text: Filip Brož/Planeta
Foto: Juan Manuel Castro Prieto