Satelit kontroluje úniky z vodovodní sítě v Praze. Stejně se hledá voda na Marsu.

3. 11. 2021

Pražské vodovody a kanalizace pracují s technologii vyvinutou izraelskou firmou Utilis. Ta využívá zařízení na principu Synthetic Aperture Radar (SAR) nesené družicí japonské vesmírné agentury JAXA. Senzor na satelitu zachycuje vyslané radarové impulsy, které dokáží rozlišit typ vody, zda se jedná o povrchovou, odpadní či pitnou. Systém je funkční za každého počasí a radarové odrazy pronikají do hloubky až tří metrů podle typu povrchu.

 

Máme za sebou pilotní projekt, který předčil naše očekávání. Snímkovali jsme území od Nového Města až po Pankrác, což představovalo zhruba pět set kilometrů vodovodní sítě. Systém označil 45 oblastí s potencionálním únikem pitné vody. Průzkumem označených oblastí bylo nalezeno 26 skrytých úniků vody.

Právě neustálý monitoring vodovodní sítě, průběžné vyhodnocování ztrát v zásobních pásmech a pravidelná diagnostika jsou základní předpoklady pro snižování ztrát pitné vody. V loňském roce dosáhly ztráty historického minima 12,5 %. Ještě v roce 2000 činily jednu třetinu a v roce 1996 dokonce přesahovaly 43 procent. Délka vodovodní sítě v metropoli dosahuje 4 415 kilometrů včetně přípojek. PVK zásobují pitnou vodou 1,317 milionů obyvatel hlavního města a 208 tisíc obyvatel Středočeského kraje.

Záleží nám na udržitelné budoucnosti Prahy, proto neustále inovujeme a pečujeme o přírodní zdroje.

Petr Mrkos
Generální ředitel PVK