Vzkaz (v) lahvi

7. 9. 2022
Recyklace plastů

Se začátkem nového školního roku startuje v mateřských, základních a středních školách v České republice unikátní projekt Vzkaz (v) lahvi. Jeho cílem je osvěta žáků a studentů v oblasti využívání obalů, jejich třídění a recyklace. Zadavateli projektu jsou školní recyklační program Recyklohraní a vzdělávací iniciativa Replastuj.

V Robinsony a Robinsonky se promění žáci a studenti českých mateřských, základních a středních škol v rámci vzdělávacího projektu Recyklohraní o plastech a jejich recyklaci. Jejich úkolem bude vytvořit vzkaz pro vrstevníky, rodiče, prarodiče a budoucí generace, jak se mohou chovat ohleduplněji k přírodě a naší planetě. Součástí práce na projektu budou i tematické workshopy a zařazení tématu do běžné výuky.

Vzkaz v lahvi má ze své podstaty většinou podobu důležitého a naléhavého psaní, a v tomto případě se tak stane symbolem osvěty pro správné využívání obalů, jejich třídění a recyklaci. Přinese zprávu o tom, jak s ohledem na životní prostředí máme správně zacházet s plastovými obaly – kdy se bez nich obejdeme, a kdy je naopak jejich využití logické a správné, jakým obalům dávat přednost a jaké jsou k tomu důvody, proč je důležité plastové obaly třídit a co z nich vzniká díky recyklaci.

„Každý by měl díky vzkazu snadno pochopit, jak to s těmi plasty je, že jsou dobrým sluhou, ale zlým pánem a proč je důležité je dobře třídit a recyklovat. Samozřejmě platí, že čím méně odpadu z obalů, a to nejen plastových, vytvoříme, tím lépe. To je pravidlo, které je ze všech nejdůležitější. Přiznejme si ale, že jsou situace, kdy se bez nich neobejdeme,“ komentuje zadání úkolu ředitelka Recyklohraní Hana Ansorgová a dodává:

„Možná se ptáte, proč Robinson. Je to jednoduché – nechceme, aby se naše země stala opuštěným ostrovem plným nepotřebných odpadků. To by byla velká škoda. V případě plastových odpadů, ale nejen jich, je umíme velmi dobře zpracovat a materiál znovu použít. A právě v osvětě, mohou děti hodně pomoci.“

Informace o plastech jako součást výuky

Spolu se zadáním, které bude přizpůsobeno jednotlivým typům škol, obdrží pedagogové informace o plastech a jejich možném použití a významu pro dnešní společnost, o jejich dopadu na životní prostředí a vhodné recyklaci, vzdělávací hrací karty, pracovní listy a také instruktážní video, jak úkol zpracovat. Studijní materiály je seznámí s tím, jaké druhy obalů se používají na balení nápojů, čistících prostředků nebo kosmetiky a měli by si uvědomit, že při posuzování vlivu obalů na životní prostředí je třeba věnovat pozornost jejich celému životnímu cyklu od získávání surovin, výroby, přepravy až po samotné užívání. Připomenou si význam opakovaného použití věcí a recyklace i to, že použité PET lahve jsou cenným materiálem, který poslouží k výrobě recyklovaných plastových lahví (rPET) a mnoha dalších produktů.

„Plasty jsou všude kolem nás a v řadě případů jsou pro náš život nezbytné. Často jsou dokonce nejekologičtějším materiálem vhodným pro konkrétní použití, jako je tomu například u plastových lahví z rPET, které mají ve srovnání s ostatními obaly výrazně menší uhlíkovou stopu. Aby nám plasty byly dobrým sluhou, a ne špatným pánem, musíme se naučit s nimi dobře zacházet,“ vysvětluje Lucie Pavlásková, mluvčí iniciativy Replastuj.

Nová EKOABECEDA pro klima pomůže pedagogům vyučovat o klimatické změně

Vzkaz (v) lahvi není jedinou iniciativou, kterou se začátkem školního roku spouští vzdělávací program Recyklohraní. Dalším projektem je metodická příručka EKOABECEDA pro klima. Pedagogové v ní najdou ucelené informace o klimatické změně, které snadno využijí ve výuce. 

Díky finanční podpoře z Norských fondů a společnosti Veolia mohlo Recyklohraní koncem srpna tuto 40 stránkovou publikaci zdarma rozeslat do 2 600 škol, které s Recyklohraním aktivně spolupracují. Vedle toho je v elektronické podobě k dispozici na webu projektu. 

Metodická příručka EKOABECEDA přináší pedagogům praktické informace psané srozumitelným jazykem. „Nezastíráme, že klimatická změna je velký problém, ale snažíme se být pozitivní. Prostřednictvím pedagogů chceme žáky a studenty seznámit nejen se samotným tématem, ale zároveň je podpořit, aby přemýšleli, jak jejich chování ovlivňuje změnu klimatu a snažili se žít ohleduplněji k životnímu prostředí. Snažíme se je také povzbudit, aby zapojili kritické myšlení, hledali příležitosti ke změně ve škole, ve svých rodinách ale i v obci či městě, kde žijí,“ říká Jana Čechová z programu Recyklohraní a zároveň odborná redaktorka nové publikace. 

Zdroj: Replastuj.cz, Recyklohrani.cz
Foto: Médiathèque VEOLIA - Christophe Majani D'Inguimbert