Staré trámy z erotického klubu poslouží nové věci

6. 7. 2022

Tuzemští vědci hledají využití pro staré trámy ze zbořených budov. V rámci cirkulární ekonomiky chtějí odpadové dřevo zpracovat na třísky a ty využít pro výrobu OSB desek. Jejich využití roste v souvislosti s boomem dřevostaveb.

Přidávání recyklátu v tomto nejčastěji využívaném konstrukčním materiálu je stále na začátku, kvůli velikosti třísek, které jsou příliš malé. Aby byl výsledný produkt konkurenceschopný, budou vědci analyzovat konstrukční vlastnosti a také produkční efektivnost výroby OSB desek za využití recyklovaného dřeva.

Letošní vítězný výzkumný projekt Grantové agentury Gregora Johanna Mendela určený pro mladé nadějné vědce má několik nej. Zajímavý je mj. tím, že vědci ke zkoumání využijí trámy ze zbouraného erotického klubu Moulin Rouge. Noční klub na rohu Slovákovy a Kounicovy ulice byl jedním z ikonických pozůstatků 90. let. Dřevo ze stejného místa využije mj. i výrobce kytar, který stejně jako vědci LDF vdechne tomuto materiálu nový život.

„Přidávání recyklátu se celosvětově řeší hlavně ve výrobě dřevotřískových desek, u OSB desek ale zatím ne. Přitom potenciál je v této oblasti obrovský a souvisí s rozmachem dřevostaveb. Ty lze po skončení jejich životnosti znovu použít právě na zpracování do OSB desek, což plně koresponduje s principy cirkulární ekonomiky,“ uvedl Tomáš Pipíška z Ústavu nauky o dřevě a dřevařských technologií Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU.

Tomáš Pipíška

Vědci z MENDELU využijí pro svůj výzkum laboratoře, které umožňují napodobit průmyslový proces výroby OSB kompozitů. Konkrétně pak roztřískování, nanášení lepidla, lisování a další technické vymoženosti.

Třísky z již použitého dřeva mají oproti těm z čerstvě pokácených stromů nižší vlhkost. „Na laboratorní úrovni můžeme nastavovat různé parametry výroby třísek, včetně vlhkosti vstupního materiálu,“ uvedl Pipíška. Cílem je optimalizovat proces výroby třísek, analyzovat vlastnosti a vyrobit prototypy, které budou následně připravené na efektivní průmyslovou produkci v ideálním případě ještě s lepšími vlastnostmi, než mají stávající OSB desky.

Do projektu jsou zapojeni také odborníci z Provozně ekonomické fakulty, kteří budou zkoumat společensko-ekonomické aspekty procesu recyklace.

„Naší celkovou motivací je opětovné využití již existující dřevní biomasy, tedy objemného dřevního odpadu s cílem maximálního prodloužení životního cyklu vícenásobným zhodnocením materiálu v nových výrobcích a oddálit tak energetické zpracování dřeva,“ dodal Pipíška.

Zdroj: Mendelova univerzita v Brně
Foto: archiv instituce