Zelený marketing

Snahy uspokojit potřeby a přání zákazníků jsou přirozené. A pokud se trendem 21. století stalo ekologicky vstřícné uvažování, není divu, že se projevilo i v oblasti marketingu.

Principem tzv. zeleného marketingu je upoutat pozornost zákazníků zdůrazňováním ekologických stránek nabízených produktů či služeb. Využívá rostoucího zájmu spotřebitelů o environmentálně vstřícná témata, udržitelnost a ekologii a vychází vstříc jejich představám. Někdy se ovšem může ze strany výrobců a prodejců jednat pouze o reklamní a marketingové triky, hraničící v krajních případech dokonce s greenwashingem, tedy záměrným sdílením dezinformací o ekologické prospěšnosti produktu, služby či působení celé firmy.

Poctivý zelený marketing tak nemůže stát pouze na reklamních sloganech a lokálních ekologicky laděných kampaních, ale musí vycházet z nastavení celé firmy a odrážet její skutečný zájem o udržitelný rozvoj.

Související pojmy: