Zelená úsporám

Zelená úsporám je dlouhodobý projekt Ministerstva životního prostředí ČR, který od roku 2009 formou pravidelně vypisovaných dotačních programů poskytuje dotace na projekty zaměřené na energetické úspory. Projekt je financován z prodeje tzv. emisních povolenek na vypouštění skleníkových plynů. Od roku 2013 byl obnoven pod názvem „Nová zelená úsporám“.

Hlavním cílem je snížení ročního podílu emisí CO2, efektivní využití zdrojů energie a snižování energetické náročnosti rodinných domů. Na podporu mají nárok majitelé a stavitelé bytových domů a majitelé rekreačních objektů s trvalým bydlištěm na daném místě.

Finanční podporu lze získat jak na instalaci systémů vytápění na bázi obnovitelných zdrojů energie (fotovoltaika aj.), zateplení domů, výměnu oken, stavbu pasivního domu, tak rovněž například na efektivní využívání dešťové a odpadní vody či zřízení domácí dobíjecí stanice pro elektromobil.

Související pojmy: