Fotovoltaika

Fotovoltaika je odvětví energetického průmyslu, které se zabývá získáváním elektrické energie ze slunečního záření. Jedná se o odvětví energetiky obnovitelných zdrojů, kam patří také vodní, větrná, nebo geotermální energetika.

Elektřina se ze Slunce získává pomocí fotovoltaických panelů. Panel funguje díky tzv. fotovoltaickým článkům – jedná se o plátky polovodiče, nejčastěji křemíku, které z obou stran nesou elektrodu. Tyto elektrody jsou uspořádány tak, aby na článek mohl svítit dostatek slunečního světla. Tyto články jsou chráněny skleněnou vrstvou s neodrazivým povrchem, což maximalizuje množství světla, které do článků proniká. Účinnost fotovoltaického panelu v přeměně sluneční energie na elektrickou je do 23 %, v našich zeměpisných šířkách se ale účinnost pohybuje okolo 10 %.

Zkontrolujte si návratnost fotovoltaiky s ohledem na oblast a podnebí, kde žijete a investujte do obnovitelných zdrojů!

 

Související pojmy: