Emise

Pojem emise se používá ve více odvětvích, například ve finančnictví, ale nejvíce je o tomto pojmu slyšet v souvislosti s ekologií.

Emise v ekologii znamená vypouštění látek a plynů, které jsou škodlivé pro životní prostředí. Emise mohou být buď přírodního nebo lidského původu. Lidské, nebo také „antropogenní“ emise jsou škodlivé látky, které do prostředí uvolňuje člověk svou činností skrze továrny, strojírenství, nebo dopravu atp. Jedná se primárně o tzv. skleníkové plyny, nejvíce CO2, které přispívají ke globálnímu oteplování a změně klimatu. Přírodní emise je produkce skleníkových plynů metabolismy živočichů a rozkladem organické hmoty. Tyto škodlivé látky ale způsobují i více patrné katastrofy, jako jsou např. kyselé deště, které zabíjejí celé ekosystémy.

Emise je kvůli zdraví přírody třeba monitorovat a limitovat, proto např. musí vaše auto projít emisní zkouškou na STK.

Související pojmy: