Komunální odpad

Komunální odpad je – alespoň podle původního významu slova – odpadem obecním. Dle litery zákona se přitom skutečně jedná o veškerý odpad, který vzniká činností fyzických osob – typicky tedy domácností – na území obce. Ta se také obvykle stará o jeho svoz a likvidaci. Někdy bývá nepřesně označován jako odpad směsný, ten je však součástí odpadu komunálního.

Komunální odpad může obsahovat veškeré typy odpadků – od těch živočišného původu až po recyklovatelné suroviny jako plasty, papír či sklo. Z tuhého komunálního odpadu lze přitom vytřídit tzv. druhotné suroviny jako plasty, papír, sklo, textil, kovy, ale i odpad biologický. Zbytkový komunální odpad, který nelze dále využít, putuje na místní skládky či do spaloven.

Komunální odpad se ukládá do vlastních či obecních popelnic a kontejnerů (černé či šedé barvy). Každý občan ČR každoročně v průměru vyprodukuje přes půl tuny komunálního odpadu.

Související pojmy: