Ekologie

Ptali jste se někdy sami sebe, co je ekologie? V poslední době je tématika ekologie a ochrany životního prostředí opět velkým tématem, co ale ekologie přesně znamená, a co zkoumá? Ekologie je vědní obor, který se zabývá studiem vztahů mezi organismy a jejich prostředím. Jeho název pochází z řeckých slov oikos (domov) a logía (nauka). Ekologie nás tedy učí o závislosti jednotlivých druhů na určitá prostředí, určitý jídelníček a také o závislosti na jiných živých organismech k životu. Tak popisuje různé typy ekosystémů. Ekologie je v dnešní době důležitou disciplínou, jelikož působení člověka způsobilo, že rozsáhlé ekosystémy potřebují aktivní ochranu před zánikem. Výrobky v obchodech označené jako ekologické byly vyprodukovány za podmínek, které nezatěžují přírodu

Související pojmy:

EkosystémZero waste