Ekosystém

Co je to ekosystém? Ekosystém je termín z vědního oboru ekologie. Označuje ucelený kus přírody, který se vyznačuje specifickou soustavou živých organismů i neživých složek, které jsou na sobě závislé, které se společně vyvíjejí a vzájemně ovlivňují. Je poněkud těžké vymezit, jak veliký by ekosystém měl být, jelikož jako ekosystém můžeme označit jak celou planetu, tak například jednu malou vymezenou louku se specifickou květenou. Důležité je, že jde o celistvý, vzájemně propojený celek. Ekosystémy fungují díky rovnováze všech jeho složek. Zdraví a udržitelnost ekosystému začne být narušována, pokud je narušována tato rovnováha. Lidská činnost způsobuje výkyvy v přírodní rovnováze na lokální i globální úrovni. K záchraně důležitých ekosystémů je třeba tuto rovnováhu obnovovat.

Související pojmy: