Bioodpad

Odpad může být různý: smradlavý, mazlavý, tuhý, recyklovatelný, škodlivý, ale také přírodní a biologicky rozložitelný. S takovým se obvykle setkáme pod označením bioodpad. V kontextu komunálního odpadu lze narazit i na zkratku BRKO, tedy biologicky rozložitelný komunální odpad.

Tvoří ho veškerý materiál, který podléhá rozkladným chemickým procesům. V domácím prostředí se většinou jedná o odpad z kuchyně nebo zahrady. Patří do něj potraviny, zbytky zeleně, ale též papír, piliny či vychladlý popel ze spalování dřeva.

Bioodpad lze recyklovat a dále využít: k jeho třídění slouží hnědé popelnice. Ideální variantou likvidace bioodpadu je kompostování, jež lze provádět i vlastními silami v domácích či komunitních kompostérech. Pokud nemáme jinou možnost, vyhodíme ho do směsného komunálního odpadu.

V průmyslových podmínkách je bioodpad využitelný také k výrobě bioplynu či kultivaci různých terénů.

Související pojmy: