Recyklace

Recyklace je jedním ze způsobů, jak můžeme zmírnit dopad masové produkce odpadu na naše životní prostředí. Sloveso recyklovat by se do češtiny dalo převést zhruba jako „znovu uvést do koloběhu“ a přesně o to při recyklaci odpadu jde. Ze starého, odpadního materiálu se vyrobí nový a umenšuje tak naši potřebu produkovat stále zbrusu nový. To je důležité zejména proto, že většina tohoto odpadu je nerozložitelná, a proto může představovat velkou zátěž pro přírodu. Příkladem toho jsou plasty, které mohou existovat v přírodě nedotčené po stovky let. Recyklovat můžete jednoduše díky barevně odlišeným kontejnerům, které najdete ve své ulici. Při třídění se můžete řídit recyklačními symboly na spodku obalů, které vám řeknou, jak je správně zrecyklovat, nebo si přečtěte náš článek o správném recyklování.

Související pojmy: