Škodí, i když nehoří. Jak tabákový průmysl ničí přírodu

24. 8. 2022
Tabáková plantáž

Že kouření škodí zdraví a leze do peněz, nejspíš víte. Tabákový průmysl a kouření ale ničí i přírodu.

Vykouřit jednu cigaretu trvá pár minut. Odhozený nedopalek se v přírodě rozkládá až patnáct let. Celosvětově kouří 1,1 miliardy lidí, to při necelé krabičce vykouřené denně znamená až 136 tisíc oharků každou vteřinu. V součtu tak nedopalky tvoří kolem čtyřiceti procent odpadu z ulic a pláží.

Nejde jen o objem, vajgly obsahují mnoho toxických látek, které znečišťují životní prostředí. Jediný drobný nedopalek podle Světové zdravotnické organizace obsahuje až sedm tisíc toxických chemikálií a znečistí až 500 litrů vody. Často jsou také „nechtěnou potravou“ divokých zvířat – látky z oharků byly nalezeny v těle sedmdesáti procent mořských ptáků a třiceti procent mořských želv.

Skončit s kouřením pro „životní prostředí“ tak může být podle Světové zdravotnické organizace dalším pádným důvodem. Dorazil tento trend už i do Česka? „Nejvíce kuřáků se rozhoduje přestat ze tří důvodů – zdraví, finance nebo rodina. Aby kuřák poptával léčbu výhradně kvůli ekologii, je výjimečné. Rozdíly ve vnímání dopadů kouření ale můžeme sledovat mezi generacemi,“ říká adiktolog Adam Kulhánek z Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Začíná to na poli

Nepříznivé k životnímu prostředí je i samotné pěstování tabáku. Přispívá totiž k odlesňování, a to především v rozvojových zemích, kde se pěstuje devadesát procent celosvětové produkce tabáku. Rostliny tabáku jsou navíc náchylné k napadení nejrůznějšími škůdci a plísněmi, proto pěstitelé často používají chemické ošetření včetně pesticidů a látek, které jsou v západním světě zakázané, což dále kontaminuje půdu a ničí životní prostředí.

Tabák vstřebává z půdy více dusíku, fosforu a draslíku než jiné plodiny, čímž půdu vyčerpává. Celkově se tabák pěstuje zhruba na 5,3 milionu hektarů půdy. Většina tabáku se pěstuje v zemích s nízkými a středními příjmy, kde lidé často trpí nedostatkem potravy i vody. Cenné zdroje obživy ale v daných místech okupuje tabákový průmysl.

Uhlíková stopa tabákového průmyslu způsobená výrobou, zpracováním a přepravou tabáku se rovná pětině CO2, který ročně vyprodukuje komerční letecký průmysl, což dále přispívá ke globálnímu oteplování,“ stojí ve zprávě Světové zdravotnické organizace.

V součtu tak kouření není problém jednotlivců a jejich zdraví, ale celé planety, protože významně přispívá k sociálním nerovnostem, ke znečišťování životního prostředí i globálnímu oteplování.

Cigarety a příroda • Kvůli tabákovému průmyslu je ročně pokáceno 600 milionů stromů. • Každoročně je při pěstování tabáku zničeno zhruba 35 tisíc kilometrů čtverečních půdy, skoro polovina rozlohy ČR. • Na výrobu jedné cigarety se spotřebuje 3,7 litru vody, celkem tabákový průmysl spotřebuje 22 miliard tun vody ročně. • Kouření je významným producentem skleníkových plynů. V souvislosti s pěstováním tabáku a kouřením se ročně uvolní 84 megatun emisí CO2. • Spalováním tabáku vznikají toxické látky, které se uvolňují do ovzduší. • Nedopalky představují až čtyřicet procent odpadu z ulic a pláží a jsou významným znečišťovatelem životního prostředí. V přírodě se rozkládají až patnáct let, navíc obsahují toxické látky, které znečišťují půdu i vodu. Zdroj: Světová zdravotnická organizace (WHO)

Text: Pavla Hubálková 
Foto:Susanne Bollinger, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>
Článek byl převzat s laskavým svolením Týdeníku Hrot