Mám tě ráda jako plast aneb Když je rozum více než předsudky

20. 7. 2022

Není snad kontroverznějšího materiálu, než jsou plasty. Jejich objev v 80. letech 19. století odstartoval revoluci v průmyslu, gastronomii i módě. Od adorace je ale vždy jen malý krůček k nenávisti. A v tomto případě za špatnou pověst plastů může obrovské množství odpadků hromadících se na skládkách, v přírodě a v mořích.

To, že z plastů stala položka číslo jedna na blacklistu, potvrzuje i nedávný výzkum společnosti Perfect Crowd zaměřený na vnímání, třídění a život s plasty. V ní 8 z 10 oslovených tvrdí, že plasty považuje za nejškodlivější materiál z klasických tříditelných odpadů. Stejný počet dotazovaných považuje odpad z nich za reálnou hrozbu pro životní prostředí.

Na druhém místě skončil kov, naopak pomyslný žebříček ekologických materiálů vede, celkem nepřekvapivě, papír. V Evropě přitom představují plastové obaly pouze cca 19 % z celkového obalového odpadu a jejich podíl ještě klesá.

Paradoxem je, že tento materiál je při správném zacházení pro společnost i životní prostředí přínosný. Plasty mají v řadě oborů (např. zdravotnictví, automobilový průmysl) nezastupitelnou roli a jejich nahrazení jinými materiály by způsobilo vyšší ekologickou zátěž.

Potvrzuje to i nezávislá LCA analýza hodnotící celý životní cyklus různých druhů materiálů. „Svět bez plastů by nebyl ekologičtější, protože výroba, distribuce, likvidace a recyklace jiných materiálů generuje větší množství CO2. Nesnížilo by se ani množství odpadu, resp. zvýšil by se podíl odpadu, který je obtížné efektivně recyklovat, nebo jehož recyklace zatěžuje životní prostředí,“ říká Jan Daňsa, ředitel české pobočky společnosti ALPLA, nejvýznamnějšího světového výrobce plastových obalů, kterého jsme nedávno pro Ecoistu vyzpovídali.

Jaká je uhlíková stopa a spotřeba vody u vratné PET lahve na vodu, mléko, pivo nebo sycené nealkoholické nápoje ve srovnání např. s plechovkou, kartonem nebo skleněnou lahví? Stojí za to vracet petky do oběhu a opakovaně je recyklovat?

Pro přesnější rozbor a vyhodnocení ekologické stopy je potřeba sledovat více ukazatelů během celého životního cyklu výrobku, základní parametry uhlíkové stopyspotřeby vody jsou přesto vypovídající.

Voda (1l balení)

S emisí 663 g CO2 na litrové balení vody, je ekologicky nejméně vhodná nevratná skleněná lahev na minerálku. Uhlíková stopa spojená s její výrobou, balením, dopravou a recyklací je o 374 % vyšší než je tomu u PET lahve. Oproti tomu zálohovaná PET lahev, která během celého životního cyklu vyprodukuje téměř šestkrát méně CO2 (85 g na litrové balení), by byla z tohoto pohledu nejlepším řešením. Také ve spotřebě vody je nevratné sklo nejnáročnějším materiálem.

Mléko (1 l)

*Z hygienických důvodů by se zálohování netýkalo lahví od mléka.

Také v případě obalů na mléko se jako nejekologičtější jeví lahev z recyklovaného PETu. Přestože vykazuje o něco vyšší uhlíkovou stopu, ve spotřebě vody je v průběhu celého svého životního cyklu bezkonkurenční. Druhým vhodným řešením je pak kartonová krabice na mléko.

Pivo (0,5l)

Dáváte přednost pivu v PETu nebo nedáte dopustit na skleněné lahve či plechovky? Z hlediska uhlíkové stopy je tradiční vratné sklo pro pivo nejekologičtějším obalem, ve spotřebě vody je však úspornější PET lahev. Ekologická zátěž oblíbených plechovek je ve srovnání s alternativami relativně vysoká.

Sycené nealko nápoje (0,5l)

Sycené nealkoholické nápoje jsme zvyklí kupovat hlavně v PET lahvích, které jsou v tomto případě jedním z nejekologičtějších obalů, a to z pohledu uhlíkové stopy i spotřeby vody.

Nejhorším řešením by bylo stáčet tyto nápoje do nevratných skleněných lahví. Uhlíková stopa plechovky s limonádou je o 28 % vyšší, než je tomu u PET lahve, ve srovnání s rPET lahví je to dokonce o 37 % vyšší emise CO2.

Důvodem větší ekologičnosti PET lahví jsou často nižší energetické výdaje při jejich výrobě i přepravě. Plast je velmi lehký, a proto se při přepravě vypouští méně uhlíkových emisí než v případě jiných obalových materiálů. Výhodou PET je také snadná recyklace. PET lahve s vysokými podíly recyklovaných materiálů proto z hlediska své ekologické stopy jen těžko hledají konkurenty.

Zdroj: Replastuj.cz
Foto: archiv Replastuj.cz