Buničina jako alternativní zdroj surovin pro výrobu uhlíkově neutrálního paliva

6. 4. 2022

Veolia spouští největší projekt biorafinerie na světě, která vyrábí uhlíkově neutrální bio-metanol z buničiny. Projekt ukazuje potenciál tohoto dosud téměř nevyužitého alternativního zdroje surovin pro výrobu biopaliva. Je to zároveň příležitost, jak posílit energetickou nezávislost Evropské unie.

Rafinerie, vyvinutá v úzké spolupráci s finskou společností Metsä Fibre, největším světovým výrobcem buničiny a řeziva, bude využívat inovativní koncepci společnosti Veolia pro výrobu komerčního bio-metanolu z bioproduktů v průmyslovém měřítku, a to bezpečnou integrací procesu rafinace surového sulfátového metanolu do procesu výroby buničiny.

Uhlíkově neutrální průmyslový bio-metanol představuje nový a udržitelný zdroj paliva. Na cestě k energetické bezpečnosti Evropy a k splnění cílů EU v oblasti dekarbonizace dopravy a náhrady fosilních paliv tak může toto průmyskové řešení hrát důležitou roli.

A to proto, že jej „lze replikovat u přibližně 80 % světových výrobců buničiny. Potenciálně takto můžeme na lokální úrovni generovat novou surovinu pro výrobu biopaliva v objemu odhadovaném na 2 miliony tun bio-metanolu ročně,“ říká Estelle Brachlianoff, výkonná viceprezidentka skupiny Veolia odpovědná za provoz.

Rafinerie, kterou vlastní a provozuje společnost Veolia, bude sousedit se závodem společnosti Metsä Fibre ve finském Äänekoski a bude do něj částečně integrována. S roční výrobní kapacitou 12 000 tun a plánovaným datem uvedení do provozu v roce 2024 sníží závod emise CO2 až o 30 000 tun ročně. Investice ve výši 50 milionů eur je dotována finským ministerstvem hospodářství a zaměstnanosti.

 

Obnovitelný metanol

V současné době se metanol vyrábí téměř výhradně z fosilních paliv. Metanol však lze vyrábět také z jiných surovin, které obsahují uhlík, včetně biomasy, bioplynu, odpadních vod a CO2 a to dvěma způsoby:

– Biometanol z biomasy: odpady a vedlejší produkty v lesnictví a zemědělství, bioplyn ze skládek a čistíren odpadních vod, pevný komunální odpad anebo právě černý louh z papírenského průmyslu.

– E-metanol ze zachyceného CO2 z obnovitelných zdrojů (např. prostřednictvím technologie Direct Air Capture) a zeleného vodíku, tj. vodíku vyrobeného pomocí obnovitelné elektřiny.

 

Text: Filip Brož
Foto: archiv