Velký průzkum: 90 % Čechů je přesvědčeno, že probíhá klimatický rozvrat

9. 12. 2022
Bouřka

Jsme připraveni přijmout společenské, ekonomické i kulturní změny potřebné k řešení ekologické krize? Jak to vidíme v České republice a jak to vidí svět? Odpovědi na tyto otázky nabízí první barometr ekologické transformace, ojedinělý průzkum veřejného mínění, který realizovala skupina Veolia ve spolupráci s agenturou Elabe.

Tento barometr, jehož vzorek pokrývá více než polovinu světové populace na všech pěti kontinentech, přináší první velké srovnání toho, jak klimatickou změnu vnímají v České republice, a jak ve světě. A zatímco obecně panuje shoda o tom, že klimatická změna probíhá, a že je zapotřebí přijmout příslušná opatřená, cesta k jejímu zmírnění je podle většiny respondentů průzkumu z 25 různých zemí stále obtížně představitelná.

Nečinnost se nevyplácí

Jen necelé dvě pětiny Čechů jsou přesvědčeny, že klimatická a ekologická budoucnost je stále v našich rukou. V České republice, stejně jako v mnoha evropských zemích (Francie, Belgie, Finsko a Německo), převažují pochybnosti (51 %) a rezignace (10 %). Zatímco v zemích jižní Evropy, Asie (s výjimkou Japonska), Afriky, Ameriky, Blízkého východu a Austrálie jsou obyvatelé většinou přesvědčeni, že klimatické změny můžeme ještě omezit a snížit znečištění.  I přes tento pesimismus je většina Čechů přesvědčena, že udělat něco bude stát méně než nedělat nic:

  • 56 % Čechů (67 % respondentů na globální úrovni) je přesvědčeno, že náklady spojené s klimatickou změnou a znečištěním životního prostředí budou vyšší než investice potřebné pro ekologickou transformaci.
  • 20 % Čechů má obavy a strach obudoucnost – až do té míry, že jsou dokonce připraveni vzdát se dlouhodobých projektů, jako je například pořízení dětí. Česká úroveň ekologické úzkosti je srovnatelná s finskou, je však nižší než evropský i světový průměr a mnohem nižší než indická ekologická úzkost (58 %).
Barometr ekologické transformace. Zdroj: Veolia

Musíme o tom více mluvit

Cílem tohoto barometru ekologické transformace je konkretizovat veřejnou diskusi prací na řešeních a pochopit překážky anebo naopak páky, které umožní rychlejší transformaci:

  • 90 % Čechů (89 % respondentů na globální úrovni) je přesvědčeno, že probíhá klimatický rozvrat. O jeho antropickém původu se na místní úrovni stále diskutuje: 16 % Čechů ho zpochybňuje (10 % hájí teorii o striktně přírodním jevu a 6 % se odvolává na nemožnost určit příčinu).
  • 61 % Čechů (56 % respondentů na globální úrovni) se domnívá, že se dostatečně nemluví o řešeních potřebných ke zmírnění znečištění životního prostředí a klimatické změny.

Výsledky jsou jasné: zpochybňování změny klimatu již není na pořadu dne. Obavy z nečinnosti jsou výrazně silnější než strach z nákladů na řešení klimatické změny. Lidé čím dál více věří, že ekologická transformace se vyplatí i ekonomicky,“ zdůrazňuje Pavel Míčka, ředitel pro ekologickou transformaci skupiny Veolia pro zónu střední a východní Evropy, a dodává:

„Barometr také ukazuje na potřebu mluvit o konkrétních řešeních a krocích. V médiích se často mluví o katastrofách, ale už podstatně méně o tom, co se podařilo nebo co je třeba udělat. 75 % Čechů tak neví, jaké kroky mohou pomoci snížit znečištění a omezit změny klimatu. Proto chceme více komunikovat cíle a výsledky skupiny Veolia a našim přístupem inspirovat další firmy a instituce.“

Barometr ekologické transformace

  • Cílem barometru je vyvolat veřejnou diskuzi o ekologické transformaci, existujících řešeních, možnostech a překážkách.
  • První průzkum byl proveden v 25 zemích na 5 kontinentech. V České republice bylo dotazováno 1005 osob, celkem se průzkumu zúčastnilo více než 25 000 osob. Průzkum se uskutečnil online od 24. srpna do 26. září 2022. V České republice probíhal od 25. srpna do 8. září.
  • V každé z 25 zemí byl vybrán reprezentativní vzorek obyvatel starších 18 let. Země byly vybrány s ohledem na jejich demografickou váhu, váhu z hlediska emisí skleníkových plynů a s cílem zajistit různorodost politické a kulturní ekologické historie.
  • Vybrané země představují téměř 60 % světové populace a 68 % celosvětových emisí skleníkových plynů.
  • Barometr ekologické transformace bude skupina Veolia ve spolupráci s agenturou Elabe realizovat každých 18 měsíců a stane se tak účinnou zpětnou vazbou pro aktivity v této oblasti.

Spravedlivá a účinná řešení

V mnoha tématech zahrnutých do barometru se objevuje jasný konsenzus ohledně testovaných zelených řešení, a silná míra souhlasu se změnami potřebnými k jejich realizaci (ať už jde o iniciativy týkající se energie, ochrany zdrojů nebo vody):

  • 5 z 10 Čechů tvrdí, že jsou ochotni akceptovat 75 % změn (ekonomických, kulturních, sociálních), které by vyžadovalo masivní zavedení ekologických řešení. Ovšem s jasnými podmínkami: žádná zdravotní rizika, ekonomická únosnost a prokázaná užitečnost řešení. Ve světě panuje ještě větší konsensus: 6 z 10 respondentů uvedlo, že by byli ochotni přijmout až 90 % potřebných změn).
Barometr ekologické transformace. Zdroj: Veolia
Text: Filip Brož 
Foto: pxhere.com 
Zdroj: veolia.cz