Ve třídách je až dvakrát více škodlivin, než je bezpečné. Pomohlo by chytré větrání

6. 5. 2022

Naprostá většina českých škol, ale i bytů nebo kanceláří, má špatný vzduch, který často nenaplňuje normy stanovené zákonem ani lékařskou praxí. Výsledek? Špatné soustředění žáků i učitelů, alergie nebo počátek astmatu. Spolek Větráme školy zdarma pomáhá zlepšit kvalitu vzduchu v interiérech. Vyvětrat nestačí, skutečným řešením je podle expertů spolku rekuperace vzduchu uvnitř tříd.

Málokdo ví, že větrat takzvaně na ventilačku je špatně. U okna se totiž pouze vytvoří vzduchová kapsa, ve které se vzduch točí, ale místnost se nevyvětrá a člověk akorát přichází o drahocenné teplo. Problém je, že správně zacházet se vzduchem v interiéru neumí ani velká část základních a středních škol. Přitom právě pro děti a dospívající, kteří se navíc mají několik hodin denně učit a soustředit se na novou látku, je dobře vyvětraná třída zcela zásadní.

„Aby se správně vyvětralo, je třeba otevřít okna dokořán proti dveřím a vytvořit průvan,“ radí Matěj Šmucr, vedoucí spolku Větráme školy, který se této problematice v Česku dlouhodobě věnuje. Dodává však, že tento nejběžnější způsob větrání s sebou nese několik neduhů.

„Přicházíme o teplo a do místností si pouštíme prachové, pylové a jiné škodlivé částice z venkovního prostředí. Okny nám přichází hluk, který ruší výuku, nebo spaliny a smog z aut či domů a fabrik. Otevřené okno sebou nese i bezpečnostní rizika, kdy hrozí úraz,“ říká Šmucr a přidává zkušenost, s níž se sám setkal. Žačka měla nad lavicí otevřené okno, při zvonění na přestávku vyskočila a o okno si rozsekla hlavu.

Škodí i chemické výpary z vnitřku budov

Jak spolek Větráme školy upozorňuje, problém dnešních (nejenom) školních budov je ten, že jsou sice pěkně a moderně zateplené, mají plastová okna a dokonalou izolaci, ale to zároveň znamená, že nedýchají. Vzduch do nich jednoduše neproudí. Vnitřní vzduch je tak podle spolku plný oxidu uhličitého, který děti a učitelé vydechují.

A potvrzují to i nezávislé studie. Například studie z roku 2018 a 2019 Státního zdravotního ústavu ukazuje, že v Základní škole Marjánka v Praze 6 v některých špatně větraných učebnách hranice oxidu uhličitého atakovala hodnotu 2500 ppm (částic na milion), přitom ve vnitřním prostředí by neměla koncentrace překročit 1500 ppm. Koncentrace začaly narůstat po sedmé hodině ranní, kdy se začíná s výukou, a maxima dosahují okolo velké přestávky a po obědě.

Oxid uhličitý ale zdaleka není jedinou znečišťující látkou vzduchu ve třídách. Mnoho škodlivin se uvolňuje také z desek lavic. A své dělá také znečištění ze stavebních materiálů. „To znamená například výpary z nátěrů, těkavé látky ze stavebních materiálů, z podlah a tak dále. Lze tak počítat benzo(a)pyren, formaldehyd, popřípadě azbest. V některých případech se setkáváme i s koncentrací radonu,“ vypočítává Šmucr.

Všechny tyto škodliviny ve spojení s oxidem uhličitým, který děti vdechují, s sebou mohou nést rizika jako jsou bolesti hlavy, záněty nosní sliznice a podráždění dýchacího ústrojí, letargie, poruchy soustředění, ospalost a respirační problémy. „Při dlouhodobém výskytu nebo vyšších koncentracích hrozí mnohem závažnější následky,“ připomíná Šmucr.

Ideální je výměna vzduchu uvnitř místnosti

Nejideálnějším způsobem, jak třídy větrat, jsou podle expertů ze spolku Větráme školy moderní systémy větrání s rekuperací doplněné o chladící možnosti. Je to zařízení, které se napevno zabuduje přímo do interiéru, pod strop třídy. Díky těmto moderním jednotkám se eliminují veškeré uvedené neduhy.

„Jednotky doplněné o chlazení dokáží v letním období navíc k větrání i přichlazovat vzduch a snižovat tak teplotu v učebnách,“ přibližuje Šmucr.

Ideální je podle něj decentrální rekuperace, protože každá jednotka si hlídá pouze jednu učebnu a díky tomu se nemísí vzduch z ostatních učeben, tedy nepřenáší se ani viry a bakterie. „Zároveň díky snazší instalaci je realizace rychlejší a ze školy není nutné udělat fabriku plnou trubek,“ dodává Šmucr.

Spolek Větráme školy nabízí zdarma poradenství ohledně problematiky špatného vnitřního klimatu, dává konkrétní rady, jak jej zlepšit, jaké jsou na trhu technologie nebo dotační možnosti a jak získat dotaci. „Dokážeme investorovi pomoci od zjištění problému, přes získání dotace až po implementaci nejvhodnější technologie,“ podotýká Šmucr. Dotaci na rekuperaci lze získat z různých typů programů Evropské unie.

Text: Zuzana Keményová
Foto: Shutterstock