Obnovitelné zdroje

Lidstvo dlouhodobě získává energii z přírodních zdrojů. Některé ovšem využije pouze jednou, neboť se v lidském časovém měřítku znovu nevytvoří (např. uhlí), jiné se ale po čase či ihned samovolně obnoví. Ať už se jedná o slunce, vítr, vodní toky, geotermální energii či mořský příliv, přinášejí obnovitelné zdroje energie řadu výhod: především jsou snadno dostupné, dlouhodobě udržitelné, výrazně snižují působení skleníkových plynů v atmosféře a pomáhají zpomalovat globální oteplování.

Nevýhodou obnovitelných zdrojů může být jejich geografická nevyváženost: míra slunečního svitu nebo síla větru v různých regionech se výrazně liší. Rozdílná je i jejich efektivita.

Mezi obnovitelné zdroje lze řadit rovněž energii prostředí využívanou tepelnými čerpadly či energii geotermální. Podíl obnovitelných zdrojů v posledních letech výrazně roste, stále však nepřesahuje 20 % celkové energetické produkce.

Související pojmy: