Globální oteplování

Pojem globální oteplování dnes už zná nejspíš každý, kdo sleduje dění okolo sebe. Je to největší klimatický problém, kterému v současnosti čelíme. Co ale globální oteplování je, co ho způsobuje a jak mu čelit? Globální oteplování je jev, kdy se průměrná teplota vzduchu na celé Zemi zvyšuje. To se již několikrát za život planety stalo, ale globální oteplování dneška je jiné v rychlosti postupu. Zatímco přirozeným způsobem tato změna trvá tisíce let, dnes měříme rychlé zvyšování teploty v řádu desítek let kvůli lidské produkci skleníkových plynů. To způsobuje zvyšování hladiny oceánů kvůli tání ledovců, nestálost počasí s výkyvy extrémů, mizení ekosystémů a s tím spojené vymírání organismů. To a mnohé další důsledky má globální oteplování. Bojovat proti němu můžeme vlastními činy – získávat potraviny z lokálních zdrojů, upozadit fosilní paliva nebo omezit konzumaci živočišných produktů.

Související pojmy: