Nebezpečný odpad

Nebezpečné odpady představují značné riziko pro nás i pro přírodu. Jedná se o specifický typ odpadu, který vyžaduje zvláštní zacházení, neboť negativně působí na životní prostředí a ohrožuje zdraví lidí nebo zvířat, případně obdobné riziko hrozí při jeho likvidaci.

Nebezpečný odpad nelze likvidovat běžným způsobem, ani ho ukládat na otevřených skládkách. Mnohdy se přitom jedná o odpad, s nímž se setkáváme zcela běžně: umělá hnojiva a obaly od nich, použité motorové oleje, barvy, laky, rtuťové teploměry, olověné baterie, zářivky či léčiva. Nebezpečné výrobky musí být řádně označeny výstražnými symboly.

Nebezpečný odpad je ideální svěřit sběrným dvorům, případně využít sběrná místa pro jednotlivé typy odpadu, jako jsou například baterie, žárovky nebo nevyužitá léčiva.

V ČR každoročně vyprodukujeme téměř 2 tisíce tun nebezpečného odpadu, tvoří tak zhruba 5 % z celkového množství odpadu.

Související pojmy: