Environmentalistika

Pravopisně zrádné slovo environmentalistika (z angl. environment = životní prostředí) označuje komplexní vědeckou oblast zkoumající vzájemné působení člověka a různých ekosystémů. Její snahou je zmapovat a popsat vliv a dopad lidské aktivity na přírodu a životní prostředí, ale zároveň získané poznatky aplikovat do oblasti ochrany životního prostředí či prevence přírodních zdrojů a živých organismů.

Environmentalistika je přirozeně multidisciplinárním oborem na pomezí mnoha dalších vědeckých oblastí, a to jak přírodních (ekologie, geografie, biologie, zoologie), tak technických (energetika, strojírenství, doprava) a společenských (ekonomie, sociologie). Důležitou součástí vzdělávacího systému by měla být též environmentální výchova.

Blízko k environmentalistice má – nejen pravopisně – environmentalismus, tedy společensko-politické hnutí usilující o ochranu a zlepšování životního prostředí.

Související pojmy: