Ekologické zemědělství

Chovat se moderně někdy znamená vrátit se ke kořenům a tradičním principům. Takový je i koncept udržitelného ekologického zemědělství, jenž se objevil ve 20. století a propojuje nejmodernějších vědecké poznatky s historicky osvědčenými metodami. Jeho nedílnou součástí přitom je sociální a etický rozměr.

Snahou ekologicky vstřícného přístupu k hospodaření je v první řadě zajistit produkci kvalitních zdravých potravin za použití trvale udržitelných ekologických postupů. Obejde se bez škodlivých agrochemikálií a genetických modifikací, usiluje o zachování přírodní diverzity. Zároveň rovněž respektuje potřeby chovaných zvířat.

Svou podstatou stojí v protikladu ke konvenčnímu zemědělství založeném na snaze o generování maximálního zisku. Od roku 1994 tvoří součást zemědělské politiky EU. Produkty ekologického zemědělství také mají nárok nést označení standardizovanými certifikáty BIO.

Související pojmy: