Ekodesign

Ekodesign představuje vyšší a pokročilejší stupeň tvůrčího procesu, jehož cílem je propojit estetickou a funkční stránku navrhovaného produktu či služby. Vedle co možná nejefektivnějšího propojení estetických kvalit s technologickými a ekonomickými aspekty klade důraz na ekologii a ochranu životního prostředí při výrobě i užívání.

Výrobky s přidanou ekologickou hodnotou se začaly objevovat od 70. let 20. století jako jedna z možných odpovědí na celospolečenské ekologické problémy. Vzrůstající zájem o environmentální otázky vnesl řadu podnětů do architektury a následně do designu.

Původně byly snahy ekologicky smýšlejících designerů směřovány zejména k odmítání neekologických materiálů a jejich nahrazení materiály přírodními. V současné době ekodesignéři naopak často pracují s použitými materiály či s recyklací. Ekodesign se snaží ústrojně snoubit ekologický i ekonomicky hospodárný postoj.

Související pojmy: