Dekarbonizace

Uhlík je životodárný prvek tvořící základ všech organických sloučenin na naší planetě. Na sloučeninách uhlíku stojí též značná část světové energetiky. Přítomnost uhlíkových emisí – zejména oxidu uhličitého vznikajícího spalováním fosilních paliv – v ovzduší ale znamená obrovskou zátěž pro životní prostředí. Je proto nezbytné jejich množství snižovat.

Zvyšování koncentrace uhlíkových emisí je významnou příčinou globálního oteplování. Za účelem snižování negativních dopadů těchto procesů byla v roce 2015 podepsána Pařížská klimatická dohoda, jejímž cílem je udržet nárůst průměrné teploty na celém světě pod hranicí 2 °C.

Dekarbonizace – tedy proces vedoucí ke snižování uhlíkových emisí v atmosféře – představuje hlavní nástroj v boji proti negativním aspektům nadměrného rozšíření skleníkových plynů. Jeho součástí je příklon k obnovitelným zdrojům energie i hospodárnější nakládání s energiemi.

Související pojmy: