Průmysl může snížit spotřebu plynu o 25 -70 % v dalších 5 letech

17. 10. 2022
Výroba plynu

Nová studie Climact ukazuje, jakým způsobem a v jakém rozsahu může evropský průmyslu snížit svou závislost na plynu a ulevit tak nákladům. Tato studie přichází v momentě, kdy česká společnost Amper meteo zveřejnila nové údaje o spotřebě plynu domácnostmi. 

Z těchto údajů vyplývá, že Česko úměrně k počasí snížilo meziročně spotřebu již na začátku topné sezóny o 20 %, zatímco průmysl zatím nijak energiemi nešetří a namísto toho volá po záchranných dotacích. Energetická krize, kterou zažíváme není krizí domácností, ale průmyslu, který namísto aby se modernizoval neustále žádá státní rozpočet o další příspěvky.

Nová studie Climact však ukazuje, že v průmyslových odvětvích, jako je chemický průmysl, sklářství a potravinářství, lze snížit spotřebu plynu až o 25 %. Zjištění výzkumníků ze společnosti Climact, která se zaměřují především na procesy s nízkou až střední teplotou v těchto odvětvích, určují, jak lze v příštích pěti letech dosáhnout snížení spotřeby fosilního plynu a jaký by byl nákladový přínos pro podniky na základě současných cen energie a kolísání dodávek. Studie rovněž upozorňuje na některé investiční pobídky, na které by se mohli tvůrci politik v EU a členských státech zaměřit, aby podpořili větší přechod na elektrické alternativy, jako jsou tepelná čerpadla. 

  • Evropský průmysl by mohl krátkodobými opatřeními v příštích 5 letech snížit poptávku po zemním plynu o 25 %
  • Chemický průmysl – (zpracování) – Vysoce ambiciózní krátkodobá opatření by mohla přinést 30% snížení spotřeby fosilních plynů
  • Chemický průmysl – (suroviny) Vysoce ambiciózní krátkodobá opatření by mohla přinést 25-30% snížení spotřeby fosilních plynů.  Hlavní krátkodobý potenciál spočívá v elektrifikaci zpracování prostřednictvím tepelných čerpadel, rozvoji ekologických surovin a zvýšení míry opětovného použití/recyklace.
  • Potravinářský průmysl – vysoce ambiciózní krátkodobá opatření by mohla přinést 70% snížení spotřeby zemního plynu. Hlavní krátkodobý potenciál spočívá v elektrifikaci celkových procesů, protože potřeby vytápění jsou při nízkých teplotách.
  • Sklářský průmysl – Vysoce ambiciózní krátkodobá opatření by mohla přinést ~15% snížení spotřeby zemního plynu.
  • Keramický průmysl – Vysoce ambiciózní krátkodobá opatření by mohla přinést 30% snížení spotřeby zemního plynu. Hlavní krátkodobý potenciál spočívá ve využití odpadního tepla, rozvoji elektrifikace pecí.

„Snižování spotřeby zemního plynu v průmyslu je extrémně důležité, neboť v případě jeho nedostatku se průmyslová výroba vypíná dříve, než domácnosti. Navíc vysoké ceny zemního plynu ohrožují konkurenceschopnost evropského průmyslu a možnosti kompenzační podpory jsou velmi omezené a každopádně dočasné. Naopak zaměření na snižování závislosti na plynu, ale i uhlí, zajistí evropskému průmyslu lepší pozici na globálním trhu. To je alarmující zejména pro Česko, coby průmyslovou zemi orientovanou na vývoz.“

Jiří Koželouh, energetický expert Hnutí Duha
Text: Filip Brož 
Zdroj: KONTRA disruptive studio 
Foto: Stockvault