Příležitost nebo průšvih? Firmy zoufale shánějí specialisty ESG. Zn. Ber kde ber

3. 5. 2023

Podniky v Česku i ve světě stále více poptávají specialisty na udržitelnost. Souvisí to s novými povinnostmi firem například kolem ESG reportingu nebo s přechodem k zeleným energiím. Počet těchto nově otevřených pozic v udržitelnosti například jen v USA za posledních pět let vzrostl o stovky procent. Kandidáti ale dost často nemají požádanou kvalifikaci. Podle expertů na pracovní trh se ESG manažeři často přeškolují z bývalých CSR koordinátorů.

„Hledáme specialistu na snižování emisí a uhlíkové stopy. Náplň práce: Tvorba plánu a cílů snížení emisí v návaznosti na změny v legislativě. Dále příprava podkladů pro firemní ESG report a výroční zprávu.“

Na konci března zveřejnila tento inzerát společnost NET4GAS, jeden z největších provozovatelů přepravní soustavy pro zemní plyn v Česku. A zdaleka není sama. Pracovní portály se plní poptávkami po pozicích spojených s udržitelností, podnikovou ekologií, snižováním emisí, redukcí množství odpadů či používání chemických látek a nyní s blížící se povinností ESG reportování, velmi často také ESG manažerů.

Zelené pracovní příležitosti, takzvané green jobs, jsou na vzestupu, a to nejen v Evropě, ale také například v USA. Jak si všímá například mezinárodní akademický deník The Conversation, jen ve Spojených státech vzrostl počet pracovních míst v odvětví obnovitelných zdrojů a životního prostředí za posledních pět let o 237 procent.

Jak server dále upozorňuje, firmy a organizace stojí před globálními výzvami v udržitelnosti a potřebují víc než jen několik vedoucích pracovníků se znalostmi v oboru. Potřebují jich totiž celý zástup, zvlášť nadnárodní korporace a podniky s hustou sítí dodavatelských řetězců. To znamená produktové designéry, logistiky, ekonomy, vědce, architekty a mnoho dalších lidí s dostatečnými znalostmi k tomu, aby rozpoznali neudržitelné postupy, a naopak našli způsoby, jak nastolit udržitelnost.

Pro zaměstnavatele jsou přitom tyto dovednosti stále více nedocenitelné. „Analyzovali jsme pracovní inzeráty z celosvětové databáze personální agentury a zjistili jsme, že počet pracovních míst s udržitelností v názvu se za posledních deset let zdesetinásobil, jen v roce 2021 dosáhl na 177 tisíc. Kvalifikovaní pracovníci, kteří by dokázali pokrýt rychlý nárůst nabídky zelených a udržitelných pracovních míst, ale chybí,” říká Christopher Boone z Arizona State University a Karen C. Setová z Yale University, autoři článku i zmiňované rozsáhlé studie.

Green jobs poptávají hlavně korporáty

A zvýšená poptávka po green jobs se začíná přelévat i do České republiky. Projevuje se to například na největším českém pracovním portálu Jobs.cz. „V běžném seznamu profesí zatím ještě ESG specialisty a podobné profese nemáme, ale přes klíčová slova je již lze na Jobs.cz v desítkách případů najít. Tedy poptávka po nich se rozšiřuje,“ říká pro Ecoista.cz Egon Ervín Dombrovský, analytik pracovního trhu společnosti LMC, která Jobs.cz provozuje.

Podobně mluví i personální společnost Randstad. Podle Petra Doudy, tiskového mluvčího Randstad Česká republika, i firmy v Česku už vnímají problematiku udržitelnosti jako stále naléhavější, s čímž souvisí i nárůst poptávky po green jobs.

Podniky čelí energetické krizi, snaží se šetřit a hledat alternativní zdroje. Dalším důvodem rostoucího zájmu je snaha o zatraktivnění firem mladým kandidátům. Dle našeho průzkumu Workmonitor je pro 70 procent lidí spadajících do generace Z klíčové, aby hodnoty jejich zaměstnavatele byly v souladu s jejich vlastními hodnotami, jako je například právě přístup k udržitelnosti. Čtyřicet procent mladých by nepřijalo práci v podniku, který se s jejich hodnotami rozchází. Největší zájem je přitom o specialisty a konzultanty v uvedené oblasti,“ podotýká pro Ecoista.cz Douda. Dodává, že specialistů na udržitelnost je zatím na trhu práce nedostatek, jelikož se jedná o novou oblast a tento typ pozic teprve vzniká.

Green jobs podle jeho slov nejvíce poptávají velké korporátní firmy, zaměstnavatelé z oblasti bankovnictví a finančnictví, případně poradenské firmy, které je mohou nabízet dalším podnikům.

Zájem o zelené límečky ještě vzroste

Personální agentura Manpower Group předpokládá, že počet pracovních míst v odvětví green jobs v příštím desetiletí ještě poroste. Prognózy nárůstu počtu pracovních míst v oblasti udržitelnosti naznačují obrovské pracovní příležitosti, a to včetně výroby. V USA předpokládají do roku 2050 výdaje na oblast životního prostředí ve výši 5 bilionů dolarů a své investice plánují i další země, takže to bude mít dopad na globální dodavatelské řetězce a společnosti.

Například ve Velké Británii prognózy předpokládají do roku 2030 celkem 694 tisíc pracovních míst v odvětví obnovitelných zdrojů energie oproti 185 tisícům v roce 2018,“ zmiňuje Lenka Vokáčová, manažerka pro sociální odpovědnost v ManpowerGroup.

Poukazuje přitom na zásadní fakt, a to že kvalifikovaných zelených límečků je na současném trhu práce málo. Jednoduše pro své pozice, které vznikly čerstvě, ještě nemají dostatek profesního vzdělání.

Manpower Group loni vypracovala globální studii, v níž oslovila 40 700 zaměstnavatelů ve 41 zemích s dotazem na strategické plány řízení talentů, aby firmy splnily své priority v oblasti ESG. Téměř polovina (44 %) organizací si už stanovila a vypracovala cíle v oblasti ESG a více než třetina (34 %) je ve fázi plánování, avšak pouze 6 % uvádí, že již má správné zaměstnance, které potřebuje k dosažení své strategie.

„Firmy si tak budou muset zřejmě ´vypěstovat‘ novou zelenou pracovní sílu,“ říká Vokáčová. „Předpokládá se, že do roku 2030 zanikne 2,1 milionu tradičních pracovních míst ve výrobě. Mnoho z těchto pracovníků může najít své uplatnění právě v green jobs. Nábor nových pracovníků se ale bude muset radikálně proměnit. Zaměstnavatelé se budou muset zaměřit ještě více ne na to, co kandidát umí, ale na to, co se bude muset naučit a jaké má soft skills,“ připomíná Vokáčová. Stejně tak se podle ní musí zaměstnavatelé připravit na postupnou rekvalifikaci svých zaměstnanců a postupně jim nabídnout možnost zvýšit si kvalifikaci a doplnit své znalosti o oblast udržitelnosti.

Na pracovním trhu je dnes velmi málo lidí s čistě ESG profilem, ale můžete najít vhodného kandidáta, který se o oblast ESG zajímá, a dokáže ji propojit se svým know-how, ať už je to v oblasti komunikace nebo technologie,“ radí Vokáčová.

Takzvané zelené límečky dnes pocházejí z různých oblastí. Green jobs si totiž žádají nové znalosti a dovednosti. Lidé, kteří pracují ve výrobě, například při navrhování obalů, musí mít znalosti o materiálech šetrných k životnímu prostředí. „Stejně tak inženýr, který chce pracovat v energetice, se pravděpodobně bude muset specializovat na vše, co souvisí s energetickou účinností a obnovitelnými zdroji energie. Pracovník v odpadovém hospodářství musí znát vládní předpisy týkající se bezpečné likvidace odpadu, předpisy o obalech a recyklaci,“ dává příklady Vokáčová.

Ze CSR do ESG

Konkrétně ESG manažeři podle personalistů vznikají přeškolením z někdejších CSR manažerů. „Podle mého osobního názoru platí, že zároveň dochází ke změnám náplně a způsobu výkonu práce u dřívějších CSR specialistů a k postupné větší specializaci v rámci ESG témat/agendy,“ myslí si Dombrovský. A Douda jej doplňuje slovy, že ESG manažeři se získávají rekvalifikací zaměstnanců zastávajících příbuzné pozice, jako jsou CSR manažeři, případně z řad absolventů ekonomických oborů či těch zaměřených na životní prostředí. Zásadní rozdíl mezi CSR manažerem a ESG specialistou je ten, že ESG je mnohem více zacíleno na požadavky plynoucí z konkrétního typu reportu, který budou muset od příštího roku vykazovat velké firmy a později i ty menší.

Pozice zastřešující problematiku udržitelnosti se přitom ve firmách jmenují různě. Například v Raiffeisenbank mají roli Sustainability Officer, která spadá přímo pod generálního ředitele a obsadili ji teprve loni v červnu.  „Michala Putnu, který nyní roli zastává, jsme oslovili na základě doporučení jednoho z našich zaměstnanců. Problematice ESG se věnoval již na své předchozí pozici,“ zmiňuje mluvčí Raiffeisenbank Tereza Kaiseršotová. Hlavní zodpovědnosti Sustainability Officera jsou například koordinace ESG aktivit napříč bankou, reporting nebo komunikace tématu udržitelnosti za celý bankovní dům.

Příklady aktuálně poptávaných zelených pracovních pozic

– Poradce pro bezpečnost a ochranu životního prostředí

– Manažer pro životní prostředí

– Inženýr životního prostředí

– Solární elektrikář

– Inženýr pro udržitelný rozvoj

– Poradce pro udržitelnost 

– Koordinátor pro odpady

– Referent odpadového hospodářství

(zdroj: Manpower Group)

Zuzana Keményová (autorka je redaktorkou Hospodářských novin)

Foto: Ilustrace, Daniel Dočekal