Přední světová univerzita se zaměřuje na změnu klimatu

14. 9. 2022
Stanfordova univerzita

Stanfordova univerzita patří mezi přední světové vzdělávací a výzkumné instituce. Nachází se na okraji proslulého kalifornského Silicon Valley a vzniklo zde mnoho úspěšných počítačových firem dneška, mezi jinými Google nebo Cisco Systems. Na základě významného daru se bude Stanfordova univerzita od nynějška intenzivně věnovat problematice změny klimatu a bude vytvářet udržitelná řešení pro různá odvětví, od vodního hospodářství přes potravinářství, udržitelnost měst, energetiku ve zdravotnictví a zelené technologie obecně.

V nedávném článku v New York Times vyjádřil John Doerr, americký inženýr a ekologicky smýšlející investor, který spolu se svou manželkou Ann Doerrovou věnoval Stanfordově univerzitě 1,1 miliardy dolarů, názor, že “klima a udržitelnost jsou předurčeny k tomu, aby se staly novou počítačovou vědou”.

Tento dar, spolu s dalšími příspěvky, pomohl zhmotnit několikaleté úsilí a 1. září 2022 byla otevřena Stanford Doerr School of Sustainability, fakulta, která se výhradně zaměřuje na otázky související s klimatem. Jak oznámil kancléř Marc Tessier-Lavigne: “Tyto dary pomohou Stanfordu udělat vše pro řešení nejsložitějších problémů v oblasti klimatu a udržitelnosti a zároveň vychovat další generaci studentů, kteří budou ochotni a odhodláni řešit tytéž výzvy.”

“Řešení největší výzvy, jaké kdy lidstvo čelilo”

Tato nová škola, první, kterou Stanford otevřel po 70 letech, se bude zabývat osmi ekologickými obory, jako například klimatickou změnou nebo udržitelností měst, a zároveň bude podporovat zavádění politických a technologických řešení. Podle děkana fakulty Aruna Majumdara bude instituce rovněž spolupracovat s “externími subjekty z celého světa, aby společně vyvíjely inovativní řešení a identifikovaly nové myšlenky prostřednictvím výzkumu a výuky”.

Stanford není jedinou americkou univerzitou, která podniká kroky v oblasti klimatických změn, a i další velká jména jako Columbia, Harvard a Berkeley se zaměřují na výzkum v oblasti životního prostředí. Žádná z nich však nezískala tolik finančních prostředků jako Stanford, aby se mohla zaměřit na otázky životního prostředí. Jedná se o největší dar v dlouhé historii univerzity, přičemž manželé Doerrovi chválí “Stanford za to, že se odvážně, dosažitelně a trvale zavázal řešit největší výzvu lidstva”.

Přesto se někteří domnívají, že tento obrovský dar nemusí nutně dávat smysl. Například David Callahan – autor knihy “The Givers Wealth, Power, and Philanthropy in a New Gilded Age” (Bohatství, moc a filantropie v novém pozlaceném věku) nechápe, jak by poskytnutí tak velkého množství peněz tak bohaté univerzitě mohlo v krátkodobém horizontu posunout věci kupředu.

“Tuto miliardu dolarů by bylo lepší vynaložit na změnu veřejného mínění. Dokud to veřejnost nebude považovat za prioritní otázku, politici nebudou jednat.”

David Callahan

Dar jako inspirace pro další filantropy

John Doerr a jeho manželka také podepsali kampaň Warrena Buffetta a Billa Gatese “Giving Pledge”, která nabádá nejbohatší členy společnosti, aby většinu svých peněz věnovali na dobročinné účely. John Doerr se údajně zavázal k boji proti změně klimatu poté, co v roce 2006 zhlédl film Ala Gora “Nepříjemná pravda”. Od té doby investuje do udržitelných technologií a napsal knihu “Speed & Scale. V knize navrhuje konkrétní řešení, jak čelit problémům spojeným se změnou klimatu. Vysoké školství by se mělo zaměřit na udržitelný rozvoj podobně jako lékařské fakulty. Doerr zároveň doufá, že jeho velký dar povzbudí další, aby své peníze investovali do ochrany životního prostředí.

Text: Filip Brož 
Zdroje: nytimes.com, stanford.edu, givingpledge.org, speedandscale.com 
Foto: Unsplash