Jednorázové obaly s vysokou environmentální zátěží budou pro výrobce čím dál tím dražší. Řešením mohou být opakovaně použitelné obaly

20. 4. 2022

Bezobalový prodej je zejména ve velkých městech stále častější. Lidé si mohou z obchodů odnést třeba rýži v krabičce od margarínu nebo aviváž v lahvi od vína. Aby ale bezobalový prodej skutečně pomohl snížit vznik odpadu, musí proniknout k daleko většímu množství zákazníků. O to se snaží česká společnost MIWA, která vyvinula systém umožňující předcházet vzniku obalového odpadu z jednorázových obalů. O tom, v čem je jejich nápad odlišný od standardních bezobalových obchodů a jestli mají šanci oslovit mainstreamového zákazníka, vedl Ecoista rozhovor s partnerkou MIWA Ivanou Sobolíkovou.

 

Jak se liší to, co děláte od dnes už běžných bezobalových obchodů?

Označení bezobalový prodej je do jisté míry zavádějící. To, abyste si koupila produkt typu rýže, ořechy, prací prášek nebo granule pro kočku, tedy produkty, pro které je systém navržen, vyžaduje vždy použití nějaké nádoby. ‘Bezobalový’ je tak dnes nazýván ne zcela správně způsob prodeje, kdy si zákazník nakupuje do vlastních nádob z násypníkových zařízení. MIWA je zcela jiný koncept a liší se od základu. Jádro systému tvoří velká dvanáctilitrová kapsle – opakovatelně použitelný obal s RFID čipem. Obal dodáváme výrobci potravin, nebo třeba pracích prostředků, který do kapsle zabalí svůj produkt. Výrobce dále pomocí aplikace nahraje na MIWA cloud informace o zabaleném produktu. To nám umožňuje mít dokonalou trasovatelnost jak produktu, tak ale i obalu. Poté se kapsle s produktem chová jako jakékoliv zboží balené v jednorázovém typu obalu – je distribuováno standardní cestou do obchodů. Kapsle zároveň poskytuje ochranu vlastního produktu a jeho vlastností.

Co musí obchod mít, aby se kapsle dala použít?

V obchodě je třeba nainstalovat MIWA výdejní modul. Modul je vybavený elektronickými ventily ve verzi pro šest nebo dvanáct produktů. Kapsle se na výdejní ventil jednoduše nasadí a zakliknou a zároveň dojde k jejich perforaci. Ventil pak umožňuje kontrolované dávkování. Ve chvíli, kdy je kapsle prázdná, retailera upozorní na potřebu její výměny světelná signalizace LED displeje. Zároveň, díky webovému rozhraní má retailer tuto informaci a řadu dalších (prodeje, přehled obsazení produktů v modulech, skladové zásoby) k dispozici také vzdáleně. Vyprázdněné kapsle stáhneme, zkontrolujeme, vyčistíme a pošleme znovu do oběhu. Když je kapsle připravena k dalšímu plnění, MIWA ji zašle k nejbližšímu výrobci, čímž optimalizuje přepravní vzdálenosti v části tzv. reverzní logistiky. V jádru se náš systém dá připodobnit např. k přepravkám na ovoce a zeleninu. To jsou opakovaně použitelné standardizované obaly, které dnes rotují v miliardových objemech. Koncoví zákazníci MIWA na druhé straně nakupují do spotřebitelských nádob, do kterých si produkt nadávkují. Mohou použít buďto vlastní nádobu nebo mají k dispozici opakovaně použitelné nádoby. Ty fungují na bází zálohového systému (30 Kč za jednu nádobu), kdy si zákazník nádobu de facto půjčuje. Při příští návštěvě obchodu má zákazník možnost nádobu znovu použít pro nakupování nebo ji vrátit a dostat zálohu zpět. I v případě MIWA nádoby jsou díky NFC čipu k dispozici informace o její historii použití. Pokud zákazník tedy například do nádoby nakupuje opakovaně, systém eviduje informaci, že záloha za tuto nádobu již byla zákazníkem dříve zaplacena.

Co se stane s kapslemi v momentě, kdy už nejsou použitelné?

Naše obaly fungují v tzv. uzavřené smyčce (material closed loop). Zálohový systém je aplikovaný jak na spotřebitelské nádoby, tak na kapsle. Depozit motivuje uživatele, aby obaly po jejich použití do systému vraceli zpět a např. je nevyhazovaly. Ve chvíli, kdy obaly doslouží, jsou zrecyklovány a recyklát znovu využit na výrobu nových obalů.

Na jaké firmy vlastně primárně cílíte?

Co se týká nakupujícího, cílíme na mainstreamového zákazníka, který chodí nakupovat do běžných obchodů. MIWA technologie splňuje nejvyšší laťku co se týče třeba hygienických požadavků a je vhodná pro značkové výrobce včetně globálních Brandů. V tom je i jeden z velkých rozdílů mezi naším systémem a tzv. dnešním bezobalovým prodejem, který de facto neumožňuje distribuci a prodej značkových produktů.

Není to ale tak, že tento koncept podporuje právě velké společnosti a koncept bezobalových ekologických značek se tím pádem postupně ztratí a znevýhodní?

Jde o systém pro cirkulární dodavatelský řetězec, ať už jej využije např. Biopekárna Zemanka pro své sušenky, Tierra Verde pro prací prášky nebo Nestlé pro prodej kočičích granulí Purina. Všem nabízíme možnost přejít ze systému jednorázových obalů na udržitelný způsob distribuce a prodeje jejich produktů. Naším cílem je, aby maximum jednorázových obalů bylo nahrazeno opakovaně udržitelnými obaly a odtud i naše primární cílení na mainstreamového koncového zákazníka. Do budoucna určitě chceme, aby byl systém rozšířený co nejvíce a k dispozici ve všech typech obchodů včetně těch malých.

S tím samozřejmě souvisí i cena – mohou si malé obchody a lokální výrobci váš systém dovolit?

Jak jsem uvedla na příkladu Biopekárny Zemanka nebo Tierra Verde, tak s lokálními výrobci již dnes spolupracujeme. Moduly nabízíme jak formou prodeje, tak pronájmu, který je zpravidla atraktivnější pro menší obchody. Přirozeně s tím, jak poroste poptávka po našem řešení a budeme navyšovat výrobní dávky, budeme schopni snížit i výrobní ceny a být ještě dostupnější pro širší spektrum zákazníků.

Uvádíte, že váš systém pomáhá snižovat dopad na životní prostředí – mluvíte o 71%. Jak jste došli k tomuto číslu?

Údaj se týká tzv. environmentální stopy MIWA a je výstupem studie LCA (Life cycle assessment), kterou zpracoval tým docenta Kočího z Vysoké škole chemicko-technologické. LCA je ustálená a obecně používaná metoda, která hodnotí celistvý dopad produktu na životní prostředí od získání materiálu na jeho výrobu přes jeho používání až po likvidaci nebo recyklaci na konci jeho života. LCA v našem případě porovnávala environmentální stopu MIWA a stopu systému jednorázových obalů. V případě našeho systému studie ukázala právě o 71 % nižší environmentální dopad. Environmentální stopa je jinak poměrně komplexní vážený ukazatel desítek konkrétních vlivů na životní prostředí, jakými jsou tolik známá uhlíková stopa, toxicita pro životní prostředí nebo např. materiálová stopa (tedy využívání přírodních zdrojů). Závěry studie lze číst také tak, že environmentální zátěž z tzv. reverzní logistiky MIWA (sběr použitých obalů, jejich čištění a následná přeprava pro další plnění) jsou velmi malé v porovnání s negativním efektem těžby materiálu, intenzivní výroby jednorázových obalů a jejich následné likvidace po velmi krátkém využití.

Mají zákazníci zájem nakupovat tímto způsobem? Nezapomínají si nosit nádobky do obchodu?

Naším cílem je maximální uživatelský komfort a s tím souvisí i odbourávání bariér pro nákup. Spotřebitelé mohou nakupovat do MIWA spotřebitelských nádob, které si půjčují oproti záloze a mohou je kdykoliv vrátit. Tím se stávají jednoduché i neplánované nákupy, kdy zákazník přijde do obchodu bez vlastní nádoby.

Je o opakovaně použitelné obaly zájem i u výrobců?

Jak ze strany retailerů, tak výrobců tu zájem jednoznačně je. U retailerů musíme někdy v počátku překonávat jejich negativní zkušenosti s konvenčními násypníky používanými v rámci tzv. bezobalového prodeje (ty jsou mj. velmi náročné na údržbu, zajištění čistoty nebo ochrany vlastních produktů).

Obecně platí, že výrobci a retaileři jsou vystaveni stále rostoucím tlakům. Na jedné straně spotřebitelé požadují udržitelnější formu nakupování, na straně druhé probíhají významné legislativní změny. Ty mají za cíl mj. zavézt skrze EPR schémata plnou alokaci skutečných nákladů jednorázových obalů včetně např. těch na recyklaci / likvidaci. To bude logicky znamenat i zdražení jednorázových obalů. Dalším příkladem, který vidíme v EU, je zavádění cílů pro udržitelnější obaly. Vedle již stanovených cílů pro recyklování obalů, probíhají i diskuse o případném stanovení cílů pro opakovaně použitelné obaly.

Přirozeně tak výrobci dnes intenzivně hledají způsoby, jak své produkty balit udržitelněji. A MIWA je jedním ze systémů, který dnes mají k dispozici a mohou jej poměrně jednoduše a rychle začít využívat.

 

 

Ivana Sobolíková se naplno věnuje MIWA Technologies od roku 2018. Jako partner a člen managementu má na starosti Environmentální dopad a jeho monitoring, vztahy s impaktními partnery a také fundraising. Spolupracuje také s investičním fondem (Central Europe Industry Partners) v oblasti monitoringu a reportingu ESG.

 

 

 

 

 

Text: Magdalena Fajtová
Foto: archiv MIWA