Gebrüder Weiss kompenzuje emise CO2 vznikající při přepravě

3. 8. 2022

Českým zákazníkům Gebrüder Weiss představil začátkem roku 2022 program zero emissions, jehož podstatou je kompenzace těch emisí CO2, které vznikly v důsledku přepravy zásilek participující společnosti. Nově předal další certifikát o kompenzaci emisí CO2 společnosti SFS Group.

„Těší nás, že do našeho programu snižování emisí zero emissions se zapojil náš významný obchodní partner, společnost SFS Group, se kterou dlouhodobě spolupracujeme. Dokazuje to, že hodnoty jako je udržitelnost nebo vztah k naší planetě jsou i v obchodním prostředí důležitým aspektem,“ řekl Jan Kodada, ředitel obchodu a marketingu Gebrüder Weiss.

Ke kompenzaci emisí CO2, které vznikly v důsledku přepravy zásilek participující společnosti, je zapotřebí nejprve pro každou jednotlivou zásilku provést výpočet objemu emitovaných plynů. Tento údaj společně s náklady na jejich kompenzaci uvádí logistický firma působící v ČR od roku 1992 na faktuře za poskytnuté služby.

Účastníci programu tak mají přesnou informaci o rozsahu podpory, kterou je potřeba poskytnout některému z certifikovaných projektů na ochranu klimatu na několika různých kontinentech. Podporované projekty jsou pečlivě vybrány a monitorovány. Klienti, kteří program společnosti využívají, obdrží certifikát dokládající jejich podporu příslušného projektu.

Pro SFS Group, předního světového dodavatele přesných součástí a sestav pro kritické aplikace či mechanických upevňovacích systémů a kvalitních nástrojů, je snižování emisí a dopadů vlastní činnosti na životní prostředí jednou z klíčových strategických priorit.

„Společně s našimi zákazníky, podle jejich požadavků a specifických potřeb vyvíjíme a dodáváme pro nejrůznější odvětví a trhy taková řešení na míru, která nabízejí trvalou a udržitelnou přidanou hodnotu. Smysl pro ochranu životního prostředí je základní hodnotou naší společnosti,“ doplňuje Guillaume Pasquier, jednatel SFS Group v České republice.

Zdroj: TZ Gebrüder Weiss
Foto: ředitel obchodu a marketingu Gebrüder Weiss Jan Kodada (vpravo)
předává certifikát zero emissions jednateli společnosti SFS Group G. Pasquierovi / archiv Gebrüder Weiss