Zákaz plynových kotlů by měl snížit emise i závislost na Putinovi. Tepelných čerpadel ale přibývá pomalu

12. 8. 2022
Plynové topení na stěně

Zákaz instalace nových kotlů na zemní plyn od roku 2023 by v EU mohl ušetřit ekvivalent 11 procent dovozu plynu v roce 2020. A to díky přechodu na vytápění budov pomocí obnovitelných zdrojů.

Více než polovina evropských domácností má instalovaný plynový kotel. Budovy jsou zodpovědné za 38 % spotřeby plynu v EU, z čehož většina připadá na vytápění. Vzhledem k tomu, že 45 % plynu spotřebovaného v Evropě pochází z Ruska, instalace tepelných čerpadel by mohla snížit závislost Evropy na dovozu fosilních paliv, z nichž je financována Putinova válečná mašinérie.

Studie o zákazu kotlů

Nová studie, kterou koncem července 2022 zveřejnil Öko-Institut společně s kampaní Coolproducts, uvádí, že pokud by byl přijat zákaz instalace nových kotlů a opatření bylo zavedeno v roce 2025, uspořila by EU 8 % dováženého plynu oproti roku 2020 (přičemž 21 % dovozu pochází z Ruska). Pokud by opatření bylo zavedeno až v roce 2029, úspory by do konce roku 2030 byly minimální. 

„Pokud jde o vytápění našich domovů, jsme z velké části závislí na ruském plynu a ropě. A to má obrovskou cenu jak pro naše klima, tak pro naše kapsy. Obnovitelné vytápění, poháněné pomocí technologií, jako jsou tepelná čerpadla a dálkové vytápění, dekarbonizuje naše domovy, pomůže nám lidem ušetřit peníze v době naléhavé inflace a umožní EU vybudovat energeticky nezávislou budoucnost.“

Marco Grippa, programový manažer, Environmental Coalition on Standards (ECOS)

Zákaz plynových kotlů v České republice

Pro Českou republiku by zákaz instalace nových kotlů, který by platil od roku 2023, znamenal úsporu 15 % dováženého plynu oproti roku 2020. Pokud by zákaz začal platit v roce 2025, uspořili bychom 11 % a pokud až v roce 2029, tak pouze 2 %. 

Studie od European Environmental Bureau uvádí také dopad zákazu plynových kotlů na snižování emisí skleníkových plynů a cíle v oblasti vytápění z obnovitelných zdrojů. 

Se zákazem nových kotlů od roku 2025, což je nejpravděpodobnější scénář, by Česká republika zároveň splnila 21 % požadovaného cíle na snížení emisí v rámci společného evropského plánu.

Města, nevládní organizace a podniky vyzvaly EU pomocí otevřeného dopisu, aby prostřednictvím současné revize norem udržitelnosti pro topné spotřebiče (ekodesign a energetické štítkování) stanovila rok 2025 jako poslední datum, kdy bude možné prodávat nové kotle na fosilní paliva. Plán na odpojení EU od ruského plynu v reakci na válku na Ukrajině (RepowerEU) rovněž zdůraznil potřebu postupného vyřazení kotlů během tohoto desetiletí.

Aktuální situace je taková, že pouze v několika zemích EU jsou již instalace nových plynových kotlů v domácnostech zakázané a většina zemí zaostává v instalaci tepelných čerpadel. Deset zemí dokonce stále poskytuje dotace i na vytápění fosilními palivy.

Zdroj: TZ Coolproducts
Foto: Shutterstock