Třetina mladistvých v Praze by vyhodila zbytky jídel do WC. Kopírují návyky z domova

10. 5. 2023

Věděli jste, že do záchodové mísy se nesmí vyhazovat kávová sedlina, oleje a tuky na smažení, nedopalky, vlhčené ubrousky a kontaktní čočky? Možná ano, ale vaše děti to často nevědí. 

Správná likvidace odpadů v domácnosti je sice probírané téma, ale nemalá část lidí si s tím pořád neví rady. Z průzkumu pro Pražské vodovody a kanalizace vyplývá, že každé třetí dítě a mladistvý z hlavního města stále vyhazuje zbytky jídel do záchodu. Je to alarmující zjištění i vzhledem k množství potravinového odpadu v naší společnosti.

Zlozvyky si mladiství často osvojují doma, kde kopírují chování ostatních členů domácnosti včetně rodičů. Vzdělávání o udržitelném způsobu nakládání s potravinami a postoj k problematice potravinového odpadu stále nepronikl dostatečně hluboko do školních osnov.

Například 50 % dětí a mladistvých si myslí, že nevadí vyhodit do WC kávovou sedlinu. Nedostatečně povědomí mají také o likvidaci olejů a tuků na smažení, vyhazování, nedopalků, kontaktních čoček nebo vlhčených ubrousků do záchodu. 

Pozor na tukové zátky

Neuvědomují si, že takovéto zacházení s odpady může způsobit vážné problémy s čištěním odpadních vod. Tyto materiály se totiž v odpadních vodách nedokážou rozložit a mohou způsobit ucpaní kanalizace, zpomalení či zablokování čerpadel a filtrů, což může vést k velkým problémům při čištění odpadních vod a v horším případě ke znečištění vodních zdrojů. 

Například vylévání tuků a olejů na smažení do záchodu může mít vážné dopady na domácí odpadní trubky a kanalizaci. Tuky a oleje, které jsou vypouštěny do kanalizace, se usazují na vnitřním povrchu potrubí a mohou způsobovat vznik tukových zátek, které mohou vést k ucpání trubek a k vyplavení bytů. 

Proto je důležité tyto materiály správně třídit a likvidovat: oleje a tuky se vyhazují do popelnic k tomu určených nebo shromažďovány v nádobách a následně odevzdávány do sběrných míst pro likvidaci odpadu.

Ochotné se změnit

Z průzkumu vyplynulo, že chybné návyky při likvidaci odpadů souvisí s tím, co vyhazují ostatní členové domácnosti, včetně rodičů. „Doporučujeme proto rozvíjet osvětu o správné likvidaci odpadů v domácnosti nejen u dětí, ale také i dospělých. Neměl by to být problém, protože 8 z 10 dětí je ochotno změnit svůj přístup k vyhazování odpadu,“ uvedla Eva Waldaufová z výzkumné agentury NMS Market Research. 

Kromě rodiny by nejraději přijímaly osvětu ve škole nebo prostřednictvím sociálních sítí. „Pětina dětí by si ráda vyslechla osvětu od oblíbeného influencera,“ podotýká Waldaufová. 

Pomůže Instagram?

Do osvěty se zapojil také zpěvák Jan Bendig, který má na svém Instagramu přes 333 tisíc sledujících a umístil se také v letošní anketě magazínu Forbes „30 talentů pod 30 let.“ 

„Sám jsem dříve neměl tušení, že některé odpady do WC vůbec nepatří a co mohou nadělat za škody, pokud se jich takto zbavujeme. Správná likvidace odpadů v domácnosti je důležitá nejen pro udržení čistoty a zdraví našeho okolí, ale také pro ochranu naší přírody a budoucí generace. Proto se rád zapojuji do edukačních kampaní, které pomáhají šířit povědomí o této problematice a motivují lidi k odpovědnému chování,“ uvedl k tématu zpěvák.

Některé odpady jsou ale dobře komunikované. To, že do WC nepatří hygienické potřeby, kondomy, léky nebo chemikálie, ví téměř všechny děti, bez ohledu na jejich obecné povědomí.

*Průzkum provedla pro Pražské vodovody a kanalizace agentura NMS Market Research na vzorku 211 respondentů (obyvatel Prahy) ve věku 12-17 let v dubnu 2023.

Autor: Jan Muller

Foto: Daniel Dočekal, ilustrace