Zelená energie

S pojmem zelená energie se nejspíš setkal každý z nás. O co ale přesně jde?

Zelená energie je elektrická energie, která je vyrobena výhradně za pomoci obnovitelných zdrojů. Co jsou obnovitelné zdroje? Jedná se o v přírodě se vyskytující zdroje energie, které se samy spontánně doplňují a lidská spotřeba nemůže ohrozit jejich existenci.

V praxi jde primárně o živly naší planety – vodní a větrná energie tvoří v některých státech většinu energetické produkce.

Dále se k výrobě elektřiny používá sluneční světlo, geotermální energie neboli teplo z nitra země a také biomasa – rozložitelný odpad, který se použije k výrobě plynu, tepla či nafty.

Všechny tyto zdroje jsou omezeny místními podmínkami na Zemi – větrná energie je závislá na síle větru, vodní energie na průtoku řek, a tak dále.

Související pojmy: