Uhlíková stopa

Uhlíková stopa vyjadřuje sumu všech vypuštěných skleníkových plynů v ekvivalentu CO2. O uhlíkové stopě můžeme mluvit ve spojitosti s osobou, výrobkem, nebo akcí. Nejčastěji se s tímto pojmem setkáte u různých výrobků, kdy jejich uhlíková stopa vyjadřuje to, kolik CO2 bylo při jeho výrobě emitováno do ovzduší. Čím menší tento index je, tím více je výrobek zhotoven v souladu s přírodou.

S uhlíkovou stopou jste se také mohli setkat, pokud jste si hledali pojmy jako je zero waste, kdy se osoba aktivně snaží svou uhlíkovou stopu snížit pomocí redukce konzumovaného zboží a odpadu.
Výpočet uhlíkové stopy může být náročným úkolem, jelikož se do výpočtu musí započítat velké množství faktorů. Svou osobní stopu můžete zhruba vypočítat na několika internetových kalkulačkách.

Na webu Ecoista.cz najdete velké množství článků s radami, jak svou uhlíkovou stopu zmenšit. Čtěte nás pro lepší budoucnost.

Související pojmy: