Udržitelnost

Udržitelné zemědělství, udržitelný rybolov, udržitelný palmový olej či bavlna. S těmito hesly se můžete čím dál tím častěji setkat při nákupech i jinde. Co je to ale ta udržitelnost? Znamená to to samé, co bio na našich potravinách? Udržitelnost existuje jako termín v ekologii, který označuje schopnost ekosystému dlouhodobě zachovat biodiverzitu a produktivitu. V širším ekonomickém a společenském smyslu označuje udržitelnost schopnost produkovat dostatek potřeb pro společnost a zároveň zachovat tuto schopnost budoucím generacím. Ekonomika lidstva by se měla odehrávat v takovém měřítku, aby neohrožovala životní prostředí. V praxi pak například udržitelný palmový olej značí to, že byl získán v souladu s koloběhem a tempem obnovy pralesa.

Související pojmy: