Skleníkové plyny

V souvislosti s debatou o změnou klimatu a globálním oteplování jistě už každý zaslechl termín „skleníkové plyny.“ Co je to ale za plyny, a proč způsobují, že se naše planeta pomalu ale jistě ohřívá? Skleníkové plyny jsou složky atmosféry, které způsobují tzv. skleníkový efekt. To znamená, že díky těmto plynům naše atmosféra pohlcuje více energie ze Slunce a dochází tak k oteplování. Mezi nejvýznamnější a nejúčinnější skleníkové plyny patří CO2. Oxid uhličitý je přirozeným produktem rozkladu a hoření, jehož množství v atmosféře reguluje rostlinstvo. Činnost člověka ale k produkci CO2 přispívá natolik, že plyn nestíhá být rostlinami reabsorbován. Tím dochází ke zvýšení skleníkového efektu. Další silný skleníkový plyn je metan, jehož množství v atmosféře vzrostlo kvůli dobytčímu a petrochemickému průmyslu a tání permafrostu.

Kvůli prokázanému devastujícímu efektu na ozonovou vrstvu byli zakázány halogenové plyny neboli freony.

Související pojmy: