Odlesňování

O les je třeba se starat a řádně pečovat. Kácení stromů v něm proto může mít mnoho dobrých důvodů. Vykácení velkých lesních ploch a jejich následná proměna na pastviny nebo stavební pozemky ale přináší značná rizika. Odlesňování v masovém měřítku v současnosti představuje celosvětový problém, který se nemalou měrou podílí na klimatické změně.

Lesní porosty pokrývají téměř třetinu pevninského povrchu a skrývají nezměrné přírodní bohatství. V tropických pralesích žije více než polovina všech druhů zvířat a rostlin. Odlesňování rozlehlých území tak způsobuje kritický úbytek a nucenou migraci tisíců živočišných i rostlinných druhů, navíc snižuje schopnost přirozeného odbourávání skleníkových plynů v atmosféře.

K úbytku zalesněných ploch může sice docházet i přirozenou cestou (požáry, polomy, škůdci), největší podíl na něm ovšem má lidská aktivita, nezřídka ilegální a prováděná za účelem zisku.

Související pojmy: