Klimax

Většina čtenářů se už nejspíš stekla a se slovem klimax, ale možná ne v tomto slova smyslu. Klimax je totiž jedním ze základních pojmů ekologie. Klimax označuje stav, kdy určitý ekosystém dosáhl rovnováhy a dál už se nevyvíjí, zůstává trvalý. Je to konečný stav procesu zvaného sukcese. Sukcese je proces, kdy se mění a vyvíjí druhové složení společenstva organismů v určitém ekosystému, na základě jeho podmínek. V tu chvíli, kdy je ekosystém obýván živočichy a rostlinami, které jsou pro tento ekosystém nejlépe vyvinuty a dále se tedy již nemění, dochází ke klimaxu. Jedná se vlastně o ideální stav, kterého v přírodě téměř není možné dosáhnout, jelikož k sukcesi dochází prakticky neustále. Opakem klimaxu je tzv. Disklimax. Tento termín označuje stav, kdy ekosystém ovládá invazní druh a zabraňuje tak návratu původních obyvatel ekosystému.

Související pojmy: