Green deal

Klíčovým cílem Zelené dohody pro Evropu (angl. Green deal) je dosažení klimatické neutrality na evropském kontinentě do roku 2050. Plán EU z roku 2019 zavazuje členské státy k výraznému snížení emisí skleníkových plynů, společně se zefektivněním ochrany životního prostředí a přírodních zdrojů. Koncepce navazuje na závěry Pařížské dohody ratifikované v roce 2015 na půdě OSN. Ta si klade za cíl omezit globální oteplování planety.

Součástí Green dealu budou též investice do výzkumu a vývoje sofistikovaných technologií, podpora obnovitelných zdrojů a principů cirkulární ekonomiky. Mezi jeden z konkrétních legislativních výstupů patří např. ohlášený zákaz prodeje nových automobilů se spalovacími motory po roce 2035.

Green deal vzbuzuje mezinárodní pozornost a vysloužil si kritiku jak ze stran ekologických hnutí (jako málo ambiciózní), tak ze strany průmyslových lobby (jako příliš restriktivní).

Související pojmy: