Energetika

Průmyslové odvětví, které udržuje celou naši společnost v chodu. Tak by se dala popsat energetika. Jedná se o průmyslové odvětví, které se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí energie. Sem spadají všechny formy energie, kterou využíváme. Nejdůležitější jsou elektřina, kterou získáváme z elektráren na různé pohony a fosilní paliva jako je uhlí, plyn a ropa. Elektřina je v elektrárnách produkována turbínou, která jí generuje při otáčení. Energii na roztočení turbíny získávají elektrárny buď z fosilních paliv jako je uhlí, plyn nebo mazut, nebo z jaderného štěpení v reaktoru. Tato energie se dá ale získávat i z nevyčerpatelných, přirozeně se vyskytujících sil. Tak se dá získávat energie z větru, slunečního záření, vodního proudu, přílivu či z geotermálních zdrojů.

Související pojmy: