Cirkulární ekonomika

Cirkulární ekonomika nebo také oběhové hospodářství je ekonomický koncept, který je hlavní částí fungování udržitelného rozvoje. Jejím cílem je zajistit maximální využití materiálů, čímž by se snížila potřeba produkce nového materiálů. Tím se zajistí schopnost růst spolu se zachováním zdraví přírody. Cirkulární ekonomika předpokládá rozdělení produkce na dva okruhy: produkce organických materiálů, které po dosloužení mohou být navráceny do přírody a produkce nerozložitelných materiálů, které ale budou maximálně recyklovatelné. Tento princip zajistí co nejmenší dopad na ekosystém a co nejmenší potřeby neobnovitelných zdrojů. Součástí cirkulární ekonomiky je také snaha o zachování nebo přetváření již existujících předmětů, aby mohly být využity do svého maximálního potenciálu.

Související pojmy: