CHKO

Rozsáhlejší území s jedinečnou krajinou, specifickým reliéfem, významným podílem přirozených ekosystémů a dalšími přírodně-krajinářskými specifiky, včetně případných dochovaných historických památek, vyžadují adekvátní ochranu. Již od 50. let 20. století proto začaly v Československu vznikat první Chráněné krajinné oblasti (CHKO), v nichž stát reguluje hospodářské a rekreační využití přírodních zdrojů, dbá na ochranu a rozvoj přírodního bohatství a snaží se zajistit optimální ekologické fungování daného území, neboť se na daném území mnohdy vyskytují a žijí ohrožené druhy rostlin a živočichů.

V současné době je v rámci celé ČR vyhlášeno 26 chráněných krajinných oblastí, jejichž celková rozloha představuje necelých 15 % území naší republiky. Předchůdcem CHKO přitom byly např. přírodní rezervace vyhlašované od 19. století. Ještě vyšším stupněm ochrany přírody disponují Národní parky (NP).

Související pojmy: