Biodiverzita

Co je biodiverzita? Tento cizí termín označuje druhovou různorodost života na Zemi. Týká se to jak živočichů, tak rostlin, hub, bakterií a tak dále. Biodiverzita je základním předpokladem zdravých a fungujících ekosystémů.

Vysoká biodiverzita má velký význam, jelikož udržuje a umožňuje zdravý život přírody. Díky ní jsou stabilní potravní řetězce a tím se udržují stálé populace druhů.

Člověk má na biodiverzitu okolní přírody velký vliv. Jedním z největších zásahů do biodiverzity naší přírody jsou velká monokulturní pole a plantáže s jediným nebo jen několika málo druhy plodin. Takové hospodářství bere útočiště mnoha druhům živočichů a vyčerpává půdu, čímž znemožňuje růst jiných druhů rostlin. Dále masivní rybolov v oceánech narušuje rovnováhu počtu ryb a bere přirozený způsob potravy jiným, větším mořským druhům.

 

Související pojmy: