Šéf Českého svazu ochránců přírody: “Nemůžeme si hrát na to, že přírodu zachraňujeme.”

13. 10. 2021  |  Filip Broz

S ředitelem Českého svazu ochránců přírody Petrem Stýblem jsme si povídali o klimatické změně, o tom, jak z vodárenských a teplárenských areálů vytvářejí malé přírodní ráje i o tom, co může udělat každý z nás.

Text: Jana Bábiková

 

Je klimatická změna mediální bublina, nebo v přírodě skutečně vidíte její dopady?

To je těžká otázka. Změna je základem přírody a prokázat, že se tak děje v důsledku klimatu, je velmi obtížné. Můžeme ale říci, že v posledních letech v přírodě pozorujeme výrazně více změn než dříve. To svědčí o tom, že se opravdu něco děje a jedním z důvodů může být i klimatická změna.

Nově u nás například žijí některé druhy teplomilných zvířat. Poměrně běžně dnes narazíte na vlhu, malého ptáčka, který se vyskytuje spíše u Středozemního moře. Rozmnožuje se tady dokonce i šakal, který normálně žije u Černého moře. A díky mírným zimám v posledních letech se u nás úspěšně přezimují čápi, nad míru  se daří ledňáčkům, ale také třeba invazivním nutriím.

Velkým tématem je i voda v krajině. Několik let bylo extrémní sucho. Potoky běžně vyschly až k pramenům, byl nedostatek povrchové vody a vzápětí nás postihly extrémní deště a povodně. To vše nasvědčuje tomu, že změna klimatu je reálná, a v přírodě jsou její důsledky skutečně vidět.

V ČSOP pracujete téměř 30 let. Je za tu dobu možné vidět přínosy projektů?

Kéž by to tak bylo. V ČSOP se snažíme podporovat pestrost, kterou kolem sebe vidíme, a jsme hodně zaměření na lokálnost. Nemáme velké vize. Spíše se s pokorou snažíme pomáhat přírodě tak, aby si pak dokázala pomoci sama. Nemůžeme si hrát na to, že přírodu zachraňujeme. Příroda je dostatečně mocná na to, aby s námi zamávala, jak bude chtít.

ČSOP má 7000 členů. Je tak velká členská základna českým specifikem, nebo je to běžné i jinde v Evropě?

Jsou mnohem větší organizace než jsme my. Například britský National Trust má dokonce dva miliony členů, většina z nich ale přispívá jen finančně. U nás byla většina členů aktivních, dnes už se to také mění. Lidé mají mnohem méně času, a proto přispívají raději finančně.

Pokud nás čte někdo, kdo by se chtěl zapojit, co má udělat?

Najít si na webu nejbližší lokální organizaci ČSOP a kontaktovat ji. Nebo napsat k nám na centrálu a my kontakt velmi rádi zprostředkujeme.

Máte také řadu firemních partnerů. Spolupracujete například s Pražskými vodovody a kanalizacemi a skupinou Veolia. Jak to celé začalo?

Projektem Ukliďme svět a hned vzápětí jsme přešli na přeměnu vodárenských areálů, kde jsme postupně zřizovali květnaté louky, instalovali budky pro ptáky, hmyzí domečky a pomáhali i s udržováním ploch. Za 10 let jsme tímto způsobem přeměnili 47 vodárenských a teplárenských areálů po celé České republice.

Proč je to důležité?

Má smysl, aby každý jednotlivec začal sám u sebe a x-násobně to platí pro firmy. Bylo by skvělé, kdyby to, co dělá Veolia, rozjely i další české firmy. A nedávaly statisíce na vysazování stromů, což nemusí být a většinou ani není dobře. Zní to sice skvěle, firma si odškrtne kolonku „pomáháme přírodě“ a nikdo už nechce vidět, že hodně stromů za několik let stejně uschne. Spousta firem má přitom rozsáhlé areály jako Veolia, které je možné obnovit a vrátit zpátky přírodě.

Byla Veolia první velkou firmou, se kterou jste začali spolupracovat?

Ano. První velkou nestátní firmou. Delší spolupráci v ochraně biodiverzity máme s Lesy České republiky, ale to je státní podnik.

Co dalšího společně děláte?

Vykupujeme cenné přírodní lokality a obnovujeme na nich mokřady. Vody v krajině ubývá a mokřady mizí, i když už dnes všichni vědí, jak moc jsou důležité. V důsledku špatně postavených zemědělských dotací se stále ve velkém likvidují, v důsledku špatné stavební legislativy na nich dokonce stavějí dokonce i hypermarkety. Už mnoho let Veolia podporuje sbírku Místo pro přírodu a díky tomu můžeme vytipované cenné přírodní lokality vykupovat a tím je ochránit. Podporu Veolie využíváme i na obnovu mokřadů tam, kde dříve byly, a vlastníci pozemků souhlasí s jejich obnovou.

S Veolií jste realizovali řadu projektů. Vzpomenete si na jeden, který by si zasloužil větší zviditelnění?

Děláme spolu bezvadné věci a málo se o nich ví. Já být Veolií, vytahuju se ještě víc… Práce jsme udělali spoustu a efekt v přírodě to zjevně má. Z vodárenských areálů se hodně povedla například Flora, kam se dnes jezdí dívat botanici z celé republiky – dokonce až z Bílých Karpat, kde jsou v této oblasti opravdu hodně daleko. Uprostřed Prahy jsme totiž obnovili úžasnou kvetoucí louku plnou vzácných bylin. Je to až neuvěřitelné. Flora je důkazem toho, že to má fakt smysl. Začít se ale dá kdekoliv, dokonce i na balkoně.

S čím třeba?

Třeba s tím, že na něj dáte misku s vodou, kterou ptáci a hmyz ve městě těžce hledají. Je to hloupost, která má uprostřed města obrovský efekt.

 

 

BOX

Český svaz ochránců přírody (ČSOP)

  • je nevládní nezisková organizace, která se zabývá ochranou přírody a krajiny.
  • Po celé republice působí zhruba 350 základních organizací, v nichž je zhruba 7000 členů, profesionálních odborníků, zkušených dobrovolníků i těch, kteří prostě jen mají rádi přírodu.