O projektu

Je udržitelný růst nesmysl? Jaké mohou být dopady plánovaného odklonu od uhlí? Jakou roli může sehrát cirkulární ekonomika?
A co si v praxi představit pod pojmy chytré město a chytré budovy?

Chceme společně přemýšlet nad možnými scénáři budoucnosti, ukazovat příklady dobré praxe, které se osvědčily a mohou inspirovat další. Pojďme hledat řešení, která možná ještě nejsou technicky dokonalá či dosud nebyla realizována, přesto mohou v budoucnu sehrát zásadní roli pro ekologickou transformaci společnosti.